G55.8 Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

EN: Nerve root and plexus compressions in other diseases classified elsewhere
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: