G54.9 Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych, nieokreślone

EN: Nerve root and plexus disorder, unspecified
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: