R47 Zaburzenia mowy niesklasyfikowane gdzie indziej

EN: Speech disturbances, not elsewhere classified
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: