G97 Pozabiegowe zaburzenia układu nerwowego, niesklasyfikowane gdzie indziej

EN: Postprocedural disorders of nervous system, not elsewhere classified
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: