M96 Pozabiegowe zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego, niesklasyfikowane gdzie indziej

EN: Postprocedural muscoloskeletal disorders, not elsewhere classified
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: