E23.3 Zaburzenia funkcji podwzgórza niesklasyfikowane gdzie indziej

EN: Hypothalamic dysfunction, not elsewhere classified
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: