K91 Pooperacyjne zaburzenia przewodu pokarmowego, niesklasyfikowane gdzie indziej

EN: Postprocedural disorders of digestive system, not elsewhere classified
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: