G98 Inne zaburzenia układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej

EN: Other disorders of nervous system, not elsewhere classified
Opis:

Dotyczy zaburzeń układu nerwowego, które nie pasują do innych grup w klasyfikacji ICD - 10. Należą tu schorzenia o różnej etiologii i różnych objawach.

Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: