E30 Zaburzenia pokwitania, niesklasyfikowane gdzie indziej

EN: Disorders of puberty, not elsewhere classified
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: