N28 Inne zaburzenia nerki i moczowodu niesklasyfikowane gdzie indziej

EN: Other disorders of kidney and ureter, not elsewhere classified
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
 • N28.0 Niedokrwienie i zawał nerki
  EN: Ischaemia and infarction of kidney
  • Zator
   EN: Renal artery embolism
  • Niedrożność
   EN: Renal artery obstruction
  • Zamknięcie
   EN: Renal artery occlusion
  • Zakrzep
   EN: Renal artery thrombosis
  • Zawał nerki
   EN: Renal infarct
 • N28.1 Torbiel nerki, nabyta
  EN: Cyst of kidney, acquired
  • Torbiel (mnoga) (pojedyncza) nerki, nabyta
   EN: Cyst (multiple)(solitary) of kidney, acquired
 • N28.8 Inne określone zaburzenia nerki i moczowodu
  EN: Other specified disorders of kidney and ureter
  • Przerost nerki
   EN: Hypertrophy of kidney
  • Moczowód olbrzymi
   EN: Megaloureter
  • Odpadnięcie nerki
   EN: Nephroptosis
  • Zapalenie miedniczek nerkowych
   EN: Pyelitis
  • Zapalenie miedniczki i moczowodu
   EN: Pyeloureteritis
  • Zapalenie moczowodu
   EN: Ureteritis
  • Torbiel ujścia moczowodu
   EN: Ureterocele
 • N28.9 Zaburzenia nerki i moczowodu, nieokreślone
  EN: Disorder of kidney and ureter, unspecified
  • Nefropatia BNO
   EN: Nephropathy NOS
  • Choroba nerek BNO
   EN: Renal disease NOS
Powiązane kody: