F53.8 Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem, niesklasyfikowane gdzie indziej

EN: Other mental and behavioural disorders associated with the puerperium, not elsewhere classified
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: