F53 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem, niesklasyfikowane gdzie indziej

EN: Mental and behavioural disorders associated with the puerperium, not elsewhere classified
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: