F00-F99 Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

EN: Chapter V - Mental and behavioural disorders
Podkategorie:
Powiązane kody: