F10-F19 Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych

EN: Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody:
 • F10.8 Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
  EN: Other mental and behavioural disorders
 • F11.8 Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
  EN: Other mental and behavioural disorders
 • F12.8 Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
  EN: Other mental and behavioural disorders
 • F13.8 Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
  EN: Other mental and behavioural disorders
 • F14.8 Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
  EN: Other mental and behavioural disorders
 • F15.8 Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
  EN: Other mental and behavioural disorders
 • F16.8 Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
  EN: Other mental and behavioural disorders
 • F17.8 Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
  EN: Other mental and behavioural disorders
 • F18.8 Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
  EN: Other mental and behavioural disorders
 • F19.8 Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
  EN: Other mental and behavioural disorders
 • F10.6 Zespół amnestyczny
  EN: Amnesic syndrome
  • Zaburzenia amnestyczne spowodowane przez alkohol lub inną substancję psychoaktywną
   EN: Amnestic disorder, alcohol- or drug-induced
  • Psychoza lub zespół Korsakowa, spowodowane przez alkohol lub inną substancję psychoaktywną, bądź nieokreślone
   EN: Korsakov's psychosis or syndrome, alcohol- or other psychoactive substance-induced or unspecified
 • F11.6 Zespół amnestyczny
  EN: Amnesic syndrome
  • Zaburzenia amnestyczne spowodowane przez alkohol lub inną substancję psychoaktywną
   EN: Amnestic disorder, alcohol- or drug-induced
  • Psychoza lub zespół Korsakowa, spowodowane przez alkohol lub inną substancję psychoaktywną, bądź nieokreślone
   EN: Korsakov's psychosis or syndrome, alcohol- or other psychoactive substance-induced or unspecified
 • F12.6 Zespół amnestyczny
  EN: Amnesic syndrome
  • Zaburzenia amnestyczne spowodowane przez alkohol lub inną substancję psychoaktywną
   EN: Amnestic disorder, alcohol- or drug-induced
  • Psychoza lub zespół Korsakowa, spowodowane przez alkohol lub inną substancję psychoaktywną, bądź nieokreślone
   EN: Korsakov's psychosis or syndrome, alcohol- or other psychoactive substance-induced or unspecified
 • F13.6 Zespół amnestyczny
  EN: Amnesic syndrome
  • Zaburzenia amnestyczne spowodowane przez alkohol lub inną substancję psychoaktywną
   EN: Amnestic disorder, alcohol- or drug-induced
  • Psychoza lub zespół Korsakowa, spowodowane przez alkohol lub inną substancję psychoaktywną, bądź nieokreślone
   EN: Korsakov's psychosis or syndrome, alcohol- or other psychoactive substance-induced or unspecified
 • F14.6 Zespół amnestyczny
  EN: Amnesic syndrome
  • Zaburzenia amnestyczne spowodowane przez alkohol lub inną substancję psychoaktywną
   EN: Amnestic disorder, alcohol- or drug-induced
  • Psychoza lub zespół Korsakowa, spowodowane przez alkohol lub inną substancję psychoaktywną, bądź nieokreślone
   EN: Korsakov's psychosis or syndrome, alcohol- or other psychoactive substance-induced or unspecified
 • F15.6 Zespół amnestyczny
  EN: Amnesic syndrome
  • Zaburzenia amnestyczne spowodowane przez alkohol lub inną substancję psychoaktywną
   EN: Amnestic disorder, alcohol- or drug-induced
  • Psychoza lub zespół Korsakowa, spowodowane przez alkohol lub inną substancję psychoaktywną, bądź nieokreślone
   EN: Korsakov's psychosis or syndrome, alcohol- or other psychoactive substance-induced or unspecified
 • F16.6 Zespół amnestyczny
  EN: Amnesic syndrome
  • Zaburzenia amnestyczne spowodowane przez alkohol lub inną substancję psychoaktywną
   EN: Amnestic disorder, alcohol- or drug-induced
  • Psychoza lub zespół Korsakowa, spowodowane przez alkohol lub inną substancję psychoaktywną, bądź nieokreślone
   EN: Korsakov's psychosis or syndrome, alcohol- or other psychoactive substance-induced or unspecified
 • F17.6 Zespół amnestyczny
  EN: Amnesic syndrome
  • Zaburzenia amnestyczne spowodowane przez alkohol lub inną substancję psychoaktywną
   EN: Amnestic disorder, alcohol- or drug-induced
  • Psychoza lub zespół Korsakowa, spowodowane przez alkohol lub inną substancję psychoaktywną, bądź nieokreślone
   EN: Korsakov's psychosis or syndrome, alcohol- or other psychoactive substance-induced or unspecified
 • F18.6 Zespół amnestyczny
  EN: Amnesic syndrome
  • Zaburzenia amnestyczne spowodowane przez alkohol lub inną substancję psychoaktywną
   EN: Amnestic disorder, alcohol- or drug-induced
  • Psychoza lub zespół Korsakowa, spowodowane przez alkohol lub inną substancję psychoaktywną, bądź nieokreślone
   EN: Korsakov's psychosis or syndrome, alcohol- or other psychoactive substance-induced or unspecified
 • F19.6 Zespół amnestyczny
  EN: Amnesic syndrome
  • Zaburzenia amnestyczne spowodowane przez alkohol lub inną substancję psychoaktywną
   EN: Amnestic disorder, alcohol- or drug-induced
  • Psychoza lub zespół Korsakowa, spowodowane przez alkohol lub inną substancję psychoaktywną, bądź nieokreślone
   EN: Korsakov's psychosis or syndrome, alcohol- or other psychoactive substance-induced or unspecified