F14 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kokainy

EN: Mental and behavioural disorders due to use of cocaine
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
 • F14.0 Ostre zatrucie
  EN: Acute intoxication
  • Stan ostrego upojenia alkoholem
   EN: Acute drunkenness in alcoholism
  • Doświadczenia typu „bad trip” (po przyjęciu substancji)
   EN: "Bad trips" (drugs)
  • Upojenie BNO
   EN: Drunkenness NOS
  • Intoksykacja patologiczna
   EN: Pathological intoxication
  • Stany transu i opętania w następstwie zatrucia substancjami psychoaktywnymi
   EN: Trance and possession disorders in psychoactive substance intoxication
 • F14.1 Następstwa szkodliwego używania substancji
  EN: Harmful use
  • Nadużywanie substancji psychoaktywnej
   EN: Psychoactive substance abuse
 • F14.2 Zespół uzależnienia
  EN: Dependence syndrome
  • Przewlekły alkoholizm
   EN: Chronic alcoholism
  • Dipsomania
   EN: Dipsomania
  • Uzależnienie od leków
   EN: Drug addiction
 • F14.3 Zespół abstynencyjny
  EN: Withdrawal state
 • F14.4 Zespół abstynencyjny z majaczeniem
  EN: Withdrawal state with delirium
  • Majaczenie alkoholowe
   EN: Delirium tremens (alcohol-induced)
 • F14.5 Zaburzenia psychotyczne
  EN: Psychotic disorder
  • Alkoholowa:
   EN: Alcoholic:
   • halucynoza
    EN: hallucinosis
   • zazdrość
    EN: jealousy
   • paranoja
    EN: paranoia
   • psychoza BNO
    EN: psychosis NOS
 • F14.6 Zespół amnestyczny
  EN: Amnesic syndrome
  • Zaburzenia amnestyczne spowodowane przez alkohol lub inną substancję psychoaktywną
   EN: Amnestic disorder, alcohol- or drug-induced
  • Psychoza lub zespół Korsakowa, spowodowane przez alkohol lub inną substancję psychoaktywną, bądź nieokreślone
   EN: Korsakov's psychosis or syndrome, alcohol- or other psychoactive substance-induced or unspecified
 • F14.7 Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne
  EN: Residual and late-onset psychotic disorder
  • Otępienie alkoholowe BNO
   EN: Alcoholic dementia NOS
  • Przewlekły alkoholowy zespół mózgowy
   EN: Chronic alcoholic brain syndrome
  • Otępienie i inne łagodniejsze postacie trwałego zaburzenia funkcji poznawczych
   EN: Dementia and other milder forms of persisting impairment of cognitive functions
  • Powracanie przebytych doznań psychotycznych typu „flashback”
   EN: Flashbacks
  • Późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne spowodowane przez środki psychoaktywne
   EN: Late-onset psychoactive substance-induced psychotic disorder
  • Zaburzenia postrzegania po przyjęciu środków halucynogennych
   EN: Posthallucinogen perception disorder
  • Rezydualne:
   EN: Residual:
   • zaburzenia afektywne
    EN: affective disorder
   • zaburzenia osobowości i zachowania
    EN: disorder of personality and behaviour
 • F14.8 Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
  EN: Other mental and behavioural disorders
 • F14.9 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, nieokreślone
  EN: Unspecified mental and behavioural disorder
Powiązane kody: