F14.9 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, nieokreślone

EN: Unspecified mental and behavioural disorder
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: