F13.8 Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

EN: Other mental and behavioural disorders
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: