F91.8 Inne zaburzenia zachowania

EN: Other conduct disorders
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody:
 • F10.8 Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
  EN: Other mental and behavioural disorders
 • F11.8 Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
  EN: Other mental and behavioural disorders
 • F12.8 Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
  EN: Other mental and behavioural disorders
 • F13.8 Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
  EN: Other mental and behavioural disorders
 • F14.8 Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
  EN: Other mental and behavioural disorders
 • F15.8 Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
  EN: Other mental and behavioural disorders
 • F16.8 Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
  EN: Other mental and behavioural disorders
 • F17.8 Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
  EN: Other mental and behavioural disorders
 • F18.8 Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
  EN: Other mental and behavioural disorders
 • F19.8 Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
  EN: Other mental and behavioural disorders
 • F91.9 Zaburzenia zachowania, nieokreślone
  EN: Conduct disorder, unspecified
  • Zaburzenie behawioralne
   EN: Childhood behavioural disorder NOS
  • Zaburzenie zachowania
   EN: Childhood conduct disorder NOS
 • F92.8 Inne mieszane zaburzenia zachowania i emocji
  EN: Other mixed disorders of conduct and emotions
  • Zaburzenie zachowania F91.– z towarzyszącym:
   EN: Conduct disorder in F91.- associated with:
   • zaburzeniem emocjonalnym F93.–
    EN: emotional disorder in F93.-
   • zaburzeniem nerwicowym F40–F48
    EN: neurotic disorder in F40-F48
 • Z86.5 Inne zaburzenia umysłowe i zaburzenia zachowania w wywiadzie
  EN: Personal history of other mental and behavioural disorders
  • Choroby sklasyfikowane w kategoriach F00–F09, F20–F99
   EN: Conditions classifiable to F00-F09, F20-F99
 • F90.1 Hiperkinetyczne zaburzenie zachowania
  EN: Hyperkinetic conduct disorder
  • ADHD [zaburzenie hiperkinetyczne z towarzyszącymi zaburzeniami zachowania]
   EN: Hyperkinetic disorder associated with conduct disorder
 • F92.0 Depresyjne zaburzenie zachowania
  EN: Depressive conduct disorder
  • Zaburzenie zachowania F91.– z towarzyszącym zaburzeniem depresyjnym F32.–
   EN: Conduct disorder in F91.- associated with depressive disorder in F32.-
 • F68 Inne zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych
  EN: Other disorders of adult personality and behaviour
 • F10.7 Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne
  EN: Residual and late-onset psychotic disorder
  • Otępienie alkoholowe BNO
   EN: Alcoholic dementia NOS
  • Przewlekły alkoholowy zespół mózgowy
   EN: Chronic alcoholic brain syndrome
  • Otępienie i inne łagodniejsze postacie trwałego zaburzenia funkcji poznawczych
   EN: Dementia and other milder forms of persisting impairment of cognitive functions
  • Powracanie przebytych doznań psychotycznych typu „flashback”
   EN: Flashbacks
  • Późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne spowodowane przez środki psychoaktywne
   EN: Late-onset psychoactive substance-induced psychotic disorder
  • Zaburzenia postrzegania po przyjęciu środków halucynogennych
   EN: Posthallucinogen perception disorder
  • Rezydualne:
   EN: Residual:
   • zaburzenia afektywne
    EN: affective disorder
   • zaburzenia osobowości i zachowania
    EN: disorder of personality and behaviour
 • F11.7 Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne
  EN: Residual and late-onset psychotic disorder
  • Otępienie alkoholowe BNO
   EN: Alcoholic dementia NOS
  • Przewlekły alkoholowy zespół mózgowy
   EN: Chronic alcoholic brain syndrome
  • Otępienie i inne łagodniejsze postacie trwałego zaburzenia funkcji poznawczych
   EN: Dementia and other milder forms of persisting impairment of cognitive functions
  • Powracanie przebytych doznań psychotycznych typu „flashback”
   EN: Flashbacks
  • Późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne spowodowane przez środki psychoaktywne
   EN: Late-onset psychoactive substance-induced psychotic disorder
  • Zaburzenia postrzegania po przyjęciu środków halucynogennych
   EN: Posthallucinogen perception disorder
  • Rezydualne:
   EN: Residual:
   • zaburzenia afektywne
    EN: affective disorder
   • zaburzenia osobowości i zachowania
    EN: disorder of personality and behaviour
 • F12.7 Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne
  EN: Residual and late-onset psychotic disorder
  • Otępienie alkoholowe BNO
   EN: Alcoholic dementia NOS
  • Przewlekły alkoholowy zespół mózgowy
   EN: Chronic alcoholic brain syndrome
  • Otępienie i inne łagodniejsze postacie trwałego zaburzenia funkcji poznawczych
   EN: Dementia and other milder forms of persisting impairment of cognitive functions
  • Powracanie przebytych doznań psychotycznych typu „flashback”
   EN: Flashbacks
  • Późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne spowodowane przez środki psychoaktywne
   EN: Late-onset psychoactive substance-induced psychotic disorder
  • Zaburzenia postrzegania po przyjęciu środków halucynogennych
   EN: Posthallucinogen perception disorder
  • Rezydualne:
   EN: Residual:
   • zaburzenia afektywne
    EN: affective disorder
   • zaburzenia osobowości i zachowania
    EN: disorder of personality and behaviour
 • F13.7 Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne
  EN: Residual and late-onset psychotic disorder
  • Otępienie alkoholowe BNO
   EN: Alcoholic dementia NOS
  • Przewlekły alkoholowy zespół mózgowy
   EN: Chronic alcoholic brain syndrome
  • Otępienie i inne łagodniejsze postacie trwałego zaburzenia funkcji poznawczych
   EN: Dementia and other milder forms of persisting impairment of cognitive functions
  • Powracanie przebytych doznań psychotycznych typu „flashback”
   EN: Flashbacks
  • Późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne spowodowane przez środki psychoaktywne
   EN: Late-onset psychoactive substance-induced psychotic disorder
  • Zaburzenia postrzegania po przyjęciu środków halucynogennych
   EN: Posthallucinogen perception disorder
  • Rezydualne:
   EN: Residual:
   • zaburzenia afektywne
    EN: affective disorder
   • zaburzenia osobowości i zachowania
    EN: disorder of personality and behaviour