F80-F89 Zaburzenia rozwoju psychologicznego

EN: Disorders of psychological development
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: