F84 Całościowe zaburzenia rozwojowe

EN: Pervasive developmental disorders
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody:
 • F81.2 Specyficzne zaburzenia umiejętności arytmetycznych
  EN: Specific disorder of arithmetical skills
  • Rozwojowa akalkulia
   EN: Developmental acalculia
  • Rozwojowe zaburzenia arytmetyczne
   EN: Developmental arithmetical disorder
  • Rozwojowy zespół Gerstmanna
   EN: Developmental Gerstmann's syndrome
 • F82 Specyficzne zaburzenia rozwojowe funkcji motorycznych
  EN: Specific developmental disorder of motor function
  • Zespół „niezgrabnego dziecka”
   EN: Clumsy child syndrome
  • Rozwojowe zaburzenia koordynacji
   EN: Developmental coordination disorder
  • Rozwojowa dyspraksja
   EN: Developmental dyspraxia
 • F89 Nieokreślone zaburzenia rozwoju psychologicznego
  EN: Unspecified disorder of psychological development
  • Zaburzenie rozwojowe BNO
   EN: Developmental disorder NOS
 • F83 Mieszane specyficzne zaburzenia rozwojowe
  EN: Mixed specific developmental disorders
 • F81.8 Inne zaburzenia rozwojowe umiejętności szkolnych
  EN: Other developmental disorders of scholastic skills
  • Rozwojowe zaburzenie ekspresji pisania
   EN: Developmental expressive writing disorder
 • K10.0 Zaburzenia rozwojowe szczęki i żuchwy
  EN: Developmental disorders of jaws
  • Utajona torbiel kostna szczęki
   EN: Latent bone cyst of jaw
  • Torbiel Stafne’a
   EN: Stafne's cyst
  • Wał:
   EN: Torus:
   • żuchwowy
    EN: mandibularis
   • podniebienny
    EN: palatinus
 • F81.9 Zaburzenie rozwojowe umiejętności szkolnych, nieokreślone
  EN: Developmental disorder of scholastic skills, unspecified
  • Niezdolność nabywania wiedzy BNO
   EN: Knowledge acquisition disability NOS
  • Niezdolność uczenia się BNO
   EN: Learning disability NOS
  • Zaburzenie uczenia się BNO
   EN: Learning disorder NOS
 • Z13.4 Specjalne badanie przesiewowe w kierunku zaburzeń rozwojowych w dzieciństwie
  EN: Special screening examination for certain developmental disorders in childhood
 • F81.0 Specyficzne zaburzenia czytania
  EN: Specific reading disorder
  • Czytanie „do tyłu”
   EN: "Backward reading"
  • Dysleksja rozwojowa
   EN: Developmental dyslexia
  • Specyficzne opóźnienie w czytaniu
   EN: Specific reading retardation
 • F88 Inne zaburzenia rozwoju psychologicznego
  EN: Other disorders of psychological development
  • Agnozja rozwojowa
   EN: Developmental agnosia
 • E25 Zaburzenia nadnerczowo-płciowe
  EN: Adrenogenital disorders
 • E31 Zaburzenia wielogruczołowe
  EN: Polyglandular dysfunction
 • E70.8 Inne zaburzenia przemian aminokwasów aromatycznych
  EN: Other disorders of aromatic amino-acid metabolism
  • Zaburzenia przemian:
   EN: Disorders of:
   • histydyny
    EN: histidine metabolism
   • tryptofanu
    EN: tryptophan metabolism
 • F10.5 Zaburzenia psychotyczne
  EN: Psychotic disorder
  • Alkoholowa:
   EN: Alcoholic:
   • halucynoza
    EN: hallucinosis
   • zazdrość
    EN: jealousy
   • paranoja
    EN: paranoia
   • psychoza BNO
    EN: psychosis NOS
 • F10.7 Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne
  EN: Residual and late-onset psychotic disorder
  • Otępienie alkoholowe BNO
   EN: Alcoholic dementia NOS
  • Przewlekły alkoholowy zespół mózgowy
   EN: Chronic alcoholic brain syndrome
  • Otępienie i inne łagodniejsze postacie trwałego zaburzenia funkcji poznawczych
   EN: Dementia and other milder forms of persisting impairment of cognitive functions
  • Powracanie przebytych doznań psychotycznych typu „flashback”
   EN: Flashbacks
  • Późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne spowodowane przez środki psychoaktywne
   EN: Late-onset psychoactive substance-induced psychotic disorder
  • Zaburzenia postrzegania po przyjęciu środków halucynogennych
   EN: Posthallucinogen perception disorder
  • Rezydualne:
   EN: Residual:
   • zaburzenia afektywne
    EN: affective disorder
   • zaburzenia osobowości i zachowania
    EN: disorder of personality and behaviour
 • F11.5 Zaburzenia psychotyczne
  EN: Psychotic disorder
  • Alkoholowa:
   EN: Alcoholic:
   • halucynoza
    EN: hallucinosis
   • zazdrość
    EN: jealousy
   • paranoja
    EN: paranoia
   • psychoza BNO
    EN: psychosis NOS
 • F11.7 Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne
  EN: Residual and late-onset psychotic disorder
  • Otępienie alkoholowe BNO
   EN: Alcoholic dementia NOS
  • Przewlekły alkoholowy zespół mózgowy
   EN: Chronic alcoholic brain syndrome
  • Otępienie i inne łagodniejsze postacie trwałego zaburzenia funkcji poznawczych
   EN: Dementia and other milder forms of persisting impairment of cognitive functions
  • Powracanie przebytych doznań psychotycznych typu „flashback”
   EN: Flashbacks
  • Późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne spowodowane przez środki psychoaktywne
   EN: Late-onset psychoactive substance-induced psychotic disorder
  • Zaburzenia postrzegania po przyjęciu środków halucynogennych
   EN: Posthallucinogen perception disorder
  • Rezydualne:
   EN: Residual:
   • zaburzenia afektywne
    EN: affective disorder
   • zaburzenia osobowości i zachowania
    EN: disorder of personality and behaviour
 • F12.5 Zaburzenia psychotyczne
  EN: Psychotic disorder
  • Alkoholowa:
   EN: Alcoholic:
   • halucynoza
    EN: hallucinosis
   • zazdrość
    EN: jealousy
   • paranoja
    EN: paranoia
   • psychoza BNO
    EN: psychosis NOS
 • F12.7 Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne
  EN: Residual and late-onset psychotic disorder
  • Otępienie alkoholowe BNO
   EN: Alcoholic dementia NOS
  • Przewlekły alkoholowy zespół mózgowy
   EN: Chronic alcoholic brain syndrome
  • Otępienie i inne łagodniejsze postacie trwałego zaburzenia funkcji poznawczych
   EN: Dementia and other milder forms of persisting impairment of cognitive functions
  • Powracanie przebytych doznań psychotycznych typu „flashback”
   EN: Flashbacks
  • Późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne spowodowane przez środki psychoaktywne
   EN: Late-onset psychoactive substance-induced psychotic disorder
  • Zaburzenia postrzegania po przyjęciu środków halucynogennych
   EN: Posthallucinogen perception disorder
  • Rezydualne:
   EN: Residual:
   • zaburzenia afektywne
    EN: affective disorder
   • zaburzenia osobowości i zachowania
    EN: disorder of personality and behaviour
 • F13.5 Zaburzenia psychotyczne
  EN: Psychotic disorder
  • Alkoholowa:
   EN: Alcoholic:
   • halucynoza
    EN: hallucinosis
   • zazdrość
    EN: jealousy
   • paranoja
    EN: paranoia
   • psychoza BNO
    EN: psychosis NOS