F84.9 Głębokie zaburzenia rozwojowe, nieokreślone

EN: Pervasive developmental disorder, unspecified
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: