H02.9 Zaburzenia powiek, nieokreślone

EN: Disorder of eyelid, unspecified
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: