G93.9 Zaburzenia mózgu, nieokreślone

EN: Disorder of brain, unspecified
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: