E88.9 Zaburzenia metaboliczne, nieokreślone

EN: Metabolic disorder, unspecified
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: