H15.9 Zaburzenia twardówki, nieokreślone

EN: Disorder of sclera, unspecified
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: