H18.9 Zaburzenia rogówki, nieokreślone

EN: Disorder of cornea, unspecified
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: