E31.9 Zaburzenia wielogruczołowe, nieokreślone

EN: Polyglandular dysfunction, unspecified
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: