F84.8 Inne głębokie zaburzenia rozwojowe

EN: Other pervasive developmental disorders
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: