F41 Inne zaburzenia lękowe

EN: Other anxiety disorders
Opis:

Ta kategoria obejmuje różne rodzaje zaburzeń lękowych, które nie są objęte innymi konkretnymi kategoriami, takimi jak fobia społeczna, zaburzenie lęku napadowego czy zespół lęku uogólnionego.

Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: