F84.1 Autyzm atypowy

EN: Atypical autism
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
  • Atypowa psychoza dziecięca
    EN: Atypical childhood psychosis
  • Upośledzenie umysłowe z cechami autystycznymi
    EN: Mental retardation with autistic features
Powiązane kody: