K00 Zaburzenia rozwoju i wyrzynania się zębów

EN: Disorders of tooth development and eruption
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
 • K00.0 Brak zębów
  EN: Anodontia
  • Zmniejszona liczba zębów
   EN: Hypodontia
  • Zmniejszona liczba zębów
   EN: Oligodontia
 • K00.1 Zęby nadliczbowe
  EN: Supernumerary teeth
  • Trzonowiec przemieszczony ku tyłowi
   EN: Distomolar
  • Czwarty ząb trzonowy
   EN: Fourth molar
  • Ząb środkowy
   EN: Mesiodens
  • Ząb przytrzonowy
   EN: Paramolar
  • Zęby dodatkowe
   EN: Supplementary teeth
 • K00.2 Nieprawidłowości wielkości i kształtu zębów
  EN: Abnormalities of size and form of teeth
  • Zęby:
   EN: Teeth:
   • zrośnięte
    EN: Concrescence
   • zlane
    EN: Fusion
   • bliźniacze
    EN: Gemination
  • Ząb:
   EN: Dens:
   • wynicowany
    EN: evaginatus
   • w zębie
    EN: in dente
   • wgłobiony
    EN: invaginatus
  • Perły szkliwne
   EN: Enamel pearls
  • Makrodoncja
   EN: Macrodontia
  • Mikrodoncja
   EN: Microdontia
  • Zęby stożkowe
   EN: Peg-shaped [conical] teeth
  • Taurodontyzm
   EN: Taurodontism
  • Guzek przytrzonowy
   EN: Tuberculum paramolare
 • K00.3 Zęby ze szkliwem plamkowym
  EN: Mottled teeth
  • Fluoroza zębów
   EN: Dental fluorosis
  • Szkliwo plamkowe
   EN: Mottling of enamel
  • Niefluorkowe nieprzejrzystości szkliwa
   EN: Nonfluoride enamel opacities
 • K00.4 Zaburzenia rozwoju zębów
  EN: Disturbances in tooth formation
  • Brak i niedorozwój kostniwa
   EN: Aplasia and hypoplasia of cementum
  • Zakrzywienie korony lub korzenia zęba
   EN: Dilaceration of tooth
  • Niedorozwój szkliwa (noworodków) (okresu ponoworodkowego) (okresu płodowego)
   EN: Enamel hypoplasia (neonatal)(postnatal)(prenatal)
  • Miejscowy niedorozwój tkanek zęba
   EN: Regional odontodysplasia
  • Ząb Turnera
   EN: Turner's tooth
 • K00.5 Dziedziczne zaburzenia struktury zęba, niesklasyfikowane gdzie indziej
  EN: Hereditary disturbances in tooth structure, not elsewhere classified
  • Rozwój szkliwa
   EN: Amelogenesis
  • Rozwój zębiny
   EN: Dentinogenesis
  • Rozwój zębów
   EN: Odontogenesis
  • Niedorozwój zębiny
   EN: Dentinal dysplasia
  • Zęby łuskowate
   EN: Shell teeth
 • K00.6 Zaburzenia w wyrzynaniu się zębów
  EN: Disturbances in tooth eruption
  • Dentia praecox
   EN: Dentia praecox
  • Obecność zębów w chwili urodzenia
   EN: Natal tooth
  • Wyrzynanie się zębów w okresie noworodkowym
   EN: Neonatal tooth
  • Przedwczesne:
   EN: Premature:
   • wyrzynanie się zębów
    EN: eruption of tooth
   • tracenie zębów mlecznych
    EN: shedding of primary [deciduous] tooth
  • Przetrwałe zęby mleczne
   EN: Retained [persistent] primary tooth
 • K00.7 Zespół ząbkowania
  EN: Teething syndrome
 • K00.8 Inne zaburzenia rozwoju zębów
  EN: Other disorders of tooth development
  • Zmiana zabarwienia podczas tworzenia się zęba
   EN: Colour changes during tooth formation
  • Wewnętrzne zabarwienie zębów BNO
   EN: Intrinsic staining of teeth NOS
 • K00.9 Zaburzenia rozwoju zębów, nieokreślone
  EN: Disorder of tooth development, unspecified
  • Zaburzenia rozwoju zębów BNO
   EN: Disorder of odontogenesis NOS
Powiązane kody: