H93 Inne zaburzenia ucha, niesklasyfikowane gdzie indziej

EN: Other disorders of ear, not elsewhere classified
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: