H06.3 Inne zaburzenia oczodołu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

EN: Other disorders of orbit in diseases classified elsewhere
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: