N08.8 Zaburzenia kłębuszków nerkowych w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

EN: Glomerular disorders in other diseases classified elsewhere
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
  • Zaburzenia kłębuszków nerkowych w przebiegu podostrego bakteryjnego zapalenia wsierdzia (I33.0†)
    EN: Glomerular disorders in subacute bacterial endocarditis (I33.0+)
Powiązane kody: