Powiązane kody:
 • N08.1 Zaburzenia kłębuszków nerkowych w przebiegu chorób nowotworowych
  EN: Glomerular disorders in neoplastic diseases
  • Zaburzenia kłębuszków nerkowych w przebiegu:
   EN: Glomerular disorders in:
   • szpiczaka mnogiego (C90.0†)
    EN: multiple myeloma (C90.0+)
   • makroglobulinemii Waldenströma (C88.0†)
    EN: Waldenström's macroglobulinaemia (C88.0+)
 • N08.0 Zaburzenia kłębuszków nerkowych w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
  EN: Glomerular disorders in infectious and parasitic diseases classified elsewhere
  • Zaburzenia kłębuszków nerkowych w przebiegu:
   EN: Glomerular disorders in:
   • zakażenia Plasmodium malariae (B52.0†)
    EN: Plasmodium malariae malaria (B52.0+)
   • świnki (B26.8†)
    EN: mumps (B26.8+)
   • schistosomatozy [bilharcjozy] (B65.–†)
    EN: schistosomiasis [bilharziasis] (B65.-+)
   • posocznicy (A40–A41†)
    EN: septicaemia (A40-A41+)
   • węgorczycy (B78.–†)
    EN: strongyloidiasis (B78.-+)
   • kiły (A52.7†)
    EN: syphilis (A52.7+)
 • N08.4 Zaburzenia kłębuszków nerkowych w innych zaburzeniach wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych
  EN: Glomerular disorders in other endocrine, nutritional and metabolic diseases
  • Zaburzenia kłębuszków nerkowych w przebiegu:
   EN: Glomerular disorders in:
   • amyloidozy (E85.–†)
    EN: amyloidosis (E85.-+)
   • choroby Fabry’ego(-Andersona) (E75.2†)
    EN: Fabry(-Anderson) disease (E75.2+)
   • niedoboru acylotransferazy lecytynowo-cholesterolowej (E78.6†)
    EN: lecithin cholesterol acyltransferase deficiency (E78.6+)
 • N08.5 Zaburzenia kłębuszków nerkowych w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej
  EN: Glomerular disorders in systemic connective tissue disorders
  • Zaburzenia kłębuszków nerkowych w przebiegu:
   EN: Glomerular disorders in:
   • zespołu Goodpasture’a (M31.0†)
    EN: Goodpasture's syndrome (M31.0+)
   • mikroskopowego zapalenia wielonaczyniowego (M31.7†)
    EN: microscopic polyangiitis (M31.7+)
   • tocznia rumieniowatego układowego (M32.1†)
    EN: systemic lupus erythematosus (M32.1+)
   • zakrzepowej plamicy małopłytkowej (M31.1†)
    EN: thrombotic thrombocytopenic purpura (M31.1+)
   • ziarniniakowatości Wegenera (M31.3†)
    EN: Wegener's granulomatosis (M31.3+)
 • E10.2 Z powikłaniami nerkowymi
  EN: With renal complications
  • Nefropatia cukrzycowa (N08.3*)
   EN: Diabetic nephropathy (N08.3*)
  • Śródwłośniczkowe stwardnienie kłębuszków nerkowych (N08.3*)
   EN: Intracapillary glomerulonephrosis (N08.3*)
  • Zespół Kimmelstiela-Wilsona (N08.3*)
   EN: Kimmelstiel-Wilson syndrome (N08.3*)
 • E11.2 Z powikłaniami nerkowymi
  EN: With renal complications
  • Nefropatia cukrzycowa (N08.3*)
   EN: Diabetic nephropathy (N08.3*)
  • Śródwłośniczkowe stwardnienie kłębuszków nerkowych (N08.3*)
   EN: Intracapillary glomerulonephrosis (N08.3*)
  • Zespół Kimmelstiela-Wilsona (N08.3*)
   EN: Kimmelstiel-Wilson syndrome (N08.3*)
 • E12.2 Z powikłaniami nerkowymi
  EN: With renal complications
  • Nefropatia cukrzycowa (N08.3*)
   EN: Diabetic nephropathy (N08.3*)
  • Śródwłośniczkowe stwardnienie kłębuszków nerkowych (N08.3*)
   EN: Intracapillary glomerulonephrosis (N08.3*)
  • Zespół Kimmelstiela-Wilsona (N08.3*)
   EN: Kimmelstiel-Wilson syndrome (N08.3*)
 • E13.2 Z powikłaniami nerkowymi
  EN: With renal complications
  • Nefropatia cukrzycowa (N08.3*)
   EN: Diabetic nephropathy (N08.3*)
  • Śródwłośniczkowe stwardnienie kłębuszków nerkowych (N08.3*)
   EN: Intracapillary glomerulonephrosis (N08.3*)
  • Zespół Kimmelstiela-Wilsona (N08.3*)
   EN: Kimmelstiel-Wilson syndrome (N08.3*)
 • E14.2 Z powikłaniami nerkowymi
  EN: With renal complications
  • Nefropatia cukrzycowa (N08.3*)
   EN: Diabetic nephropathy (N08.3*)
  • Śródwłośniczkowe stwardnienie kłębuszków nerkowych (N08.3*)
   EN: Intracapillary glomerulonephrosis (N08.3*)
  • Zespół Kimmelstiela-Wilsona (N08.3*)
   EN: Kimmelstiel-Wilson syndrome (N08.3*)
 • N08.1 Zaburzenia kłębuszków nerkowych w przebiegu chorób nowotworowych
  EN: Glomerular disorders in neoplastic diseases
  • Zaburzenia kłębuszków nerkowych w przebiegu:
   EN: Glomerular disorders in:
   • szpiczaka mnogiego (C90.0†)
    EN: multiple myeloma (C90.0+)
   • makroglobulinemii Waldenströma (C88.0†)
    EN: Waldenström's macroglobulinaemia (C88.0+)