N06.1 Ogniskowe i segmentalne uszkodzenia kłębuszków nerkowych

EN: Focal and segmental glomerular lesions
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
 • Ogniskowe i segmentalne:
  EN: Focal and segmental:
  • szkliwienie
   EN: hyalinosis
  • stwardnienie
   EN: sclerosis
 • Ogniskowe kłębuszkowe zapalenie nerek
  EN: Focal glomerulonephritis
Powiązane kody:
 • N00.1 Ogniskowe i segmentalne uszkodzenia kłębuszków nerkowych
  EN: Focal and segmental glomerular lesions
  • Ogniskowe i segmentalne:
   EN: Focal and segmental:
   • szkliwienie
    EN: hyalinosis
   • stwardnienie
    EN: sclerosis
  • Ogniskowe kłębuszkowe zapalenie nerek
   EN: Focal glomerulonephritis
 • N01.1 Ogniskowe i segmentalne uszkodzenia kłębuszków nerkowych
  EN: Focal and segmental glomerular lesions
  • Ogniskowe i segmentalne:
   EN: Focal and segmental:
   • szkliwienie
    EN: hyalinosis
   • stwardnienie
    EN: sclerosis
  • Ogniskowe kłębuszkowe zapalenie nerek
   EN: Focal glomerulonephritis
 • N02.1 Ogniskowe i segmentalne uszkodzenia kłębuszków nerkowych
  EN: Focal and segmental glomerular lesions
  • Ogniskowe i segmentalne:
   EN: Focal and segmental:
   • szkliwienie
    EN: hyalinosis
   • stwardnienie
    EN: sclerosis
  • Ogniskowe kłębuszkowe zapalenie nerek
   EN: Focal glomerulonephritis
 • N03.1 Ogniskowe i segmentalne uszkodzenia kłębuszków nerkowych
  EN: Focal and segmental glomerular lesions
  • Ogniskowe i segmentalne:
   EN: Focal and segmental:
   • szkliwienie
    EN: hyalinosis
   • stwardnienie
    EN: sclerosis
  • Ogniskowe kłębuszkowe zapalenie nerek
   EN: Focal glomerulonephritis
 • N04.1 Ogniskowe i segmentalne uszkodzenia kłębuszków nerkowych
  EN: Focal and segmental glomerular lesions
  • Ogniskowe i segmentalne:
   EN: Focal and segmental:
   • szkliwienie
    EN: hyalinosis
   • stwardnienie
    EN: sclerosis
  • Ogniskowe kłębuszkowe zapalenie nerek
   EN: Focal glomerulonephritis
 • N05.1 Ogniskowe i segmentalne uszkodzenia kłębuszków nerkowych
  EN: Focal and segmental glomerular lesions
  • Ogniskowe i segmentalne:
   EN: Focal and segmental:
   • szkliwienie
    EN: hyalinosis
   • stwardnienie
    EN: sclerosis
  • Ogniskowe kłębuszkowe zapalenie nerek
   EN: Focal glomerulonephritis
 • N07.1 Ogniskowe i segmentalne uszkodzenia kłębuszków nerkowych
  EN: Focal and segmental glomerular lesions
  • Ogniskowe i segmentalne:
   EN: Focal and segmental:
   • szkliwienie
    EN: hyalinosis
   • stwardnienie
    EN: sclerosis
  • Ogniskowe kłębuszkowe zapalenie nerek
   EN: Focal glomerulonephritis
 • E10.2 Z powikłaniami nerkowymi
  EN: With renal complications
  • Nefropatia cukrzycowa (N08.3*)
   EN: Diabetic nephropathy (N08.3*)
  • Śródwłośniczkowe stwardnienie kłębuszków nerkowych (N08.3*)
   EN: Intracapillary glomerulonephrosis (N08.3*)
  • Zespół Kimmelstiela-Wilsona (N08.3*)
   EN: Kimmelstiel-Wilson syndrome (N08.3*)
 • E11.2 Z powikłaniami nerkowymi
  EN: With renal complications
  • Nefropatia cukrzycowa (N08.3*)
   EN: Diabetic nephropathy (N08.3*)
  • Śródwłośniczkowe stwardnienie kłębuszków nerkowych (N08.3*)
   EN: Intracapillary glomerulonephrosis (N08.3*)
  • Zespół Kimmelstiela-Wilsona (N08.3*)
   EN: Kimmelstiel-Wilson syndrome (N08.3*)
 • E12.2 Z powikłaniami nerkowymi
  EN: With renal complications
  • Nefropatia cukrzycowa (N08.3*)
   EN: Diabetic nephropathy (N08.3*)
  • Śródwłośniczkowe stwardnienie kłębuszków nerkowych (N08.3*)
   EN: Intracapillary glomerulonephrosis (N08.3*)
  • Zespół Kimmelstiela-Wilsona (N08.3*)
   EN: Kimmelstiel-Wilson syndrome (N08.3*)
 • E13.2 Z powikłaniami nerkowymi
  EN: With renal complications
  • Nefropatia cukrzycowa (N08.3*)
   EN: Diabetic nephropathy (N08.3*)
  • Śródwłośniczkowe stwardnienie kłębuszków nerkowych (N08.3*)
   EN: Intracapillary glomerulonephrosis (N08.3*)
  • Zespół Kimmelstiela-Wilsona (N08.3*)
   EN: Kimmelstiel-Wilson syndrome (N08.3*)
 • E14.2 Z powikłaniami nerkowymi
  EN: With renal complications
  • Nefropatia cukrzycowa (N08.3*)
   EN: Diabetic nephropathy (N08.3*)
  • Śródwłośniczkowe stwardnienie kłębuszków nerkowych (N08.3*)
   EN: Intracapillary glomerulonephrosis (N08.3*)
  • Zespół Kimmelstiela-Wilsona (N08.3*)
   EN: Kimmelstiel-Wilson syndrome (N08.3*)
 • N08.0 Zaburzenia kłębuszków nerkowych w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
  EN: Glomerular disorders in infectious and parasitic diseases classified elsewhere
  • Zaburzenia kłębuszków nerkowych w przebiegu:
   EN: Glomerular disorders in:
   • zakażenia Plasmodium malariae (B52.0†)
    EN: Plasmodium malariae malaria (B52.0+)
   • świnki (B26.8†)
    EN: mumps (B26.8+)
   • schistosomatozy [bilharcjozy] (B65.–†)
    EN: schistosomiasis [bilharziasis] (B65.-+)
   • posocznicy (A40–A41†)
    EN: septicaemia (A40-A41+)
   • węgorczycy (B78.–†)
    EN: strongyloidiasis (B78.-+)
   • kiły (A52.7†)
    EN: syphilis (A52.7+)
 • N08.1 Zaburzenia kłębuszków nerkowych w przebiegu chorób nowotworowych
  EN: Glomerular disorders in neoplastic diseases
  • Zaburzenia kłębuszków nerkowych w przebiegu:
   EN: Glomerular disorders in:
   • szpiczaka mnogiego (C90.0†)
    EN: multiple myeloma (C90.0+)
   • makroglobulinemii Waldenströma (C88.0†)
    EN: Waldenström's macroglobulinaemia (C88.0+)
 • N08.2 Zaburzenia kłębuszków nerkowych w chorobach krwi i w zaburzeniach o podłożu immunologicznym
  EN: Glomerular disorders in blood diseases and disorders involving the immune mechanism
  • Zaburzenia kłębuszków nerkowych w przebiegu:
   EN: Glomerular disorders in:
   • krioglobulinemii (D89.1†)
    EN: cryoglobulinaemia (D89.1+)
   • rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego [zespołu odwłóknienia] (D65†)
    EN: disseminated intravascular coagulation [defibrination syndrome] (D65+)
   • zespołu hemolityczno-mocznicowego (D59.3†)
    EN: haemolytic-uraemic syndrome (D59.3+)
   • plamicy Henocha(-Schönleina) (D69.0†)
    EN: Henoch(-Schönlein) purpura (D69.0+)
   • sierpowatokrwinkowości (D57.–†)
    EN: sickle-cell disorders (D57.-+)
 • N08.4 Zaburzenia kłębuszków nerkowych w innych zaburzeniach wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych
  EN: Glomerular disorders in other endocrine, nutritional and metabolic diseases
  • Zaburzenia kłębuszków nerkowych w przebiegu:
   EN: Glomerular disorders in:
   • amyloidozy (E85.–†)
    EN: amyloidosis (E85.-+)
   • choroby Fabry’ego(-Andersona) (E75.2†)
    EN: Fabry(-Anderson) disease (E75.2+)
   • niedoboru acylotransferazy lecytynowo-cholesterolowej (E78.6†)
    EN: lecithin cholesterol acyltransferase deficiency (E78.6+)
 • N08.5 Zaburzenia kłębuszków nerkowych w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej
  EN: Glomerular disorders in systemic connective tissue disorders
  • Zaburzenia kłębuszków nerkowych w przebiegu:
   EN: Glomerular disorders in:
   • zespołu Goodpasture’a (M31.0†)
    EN: Goodpasture's syndrome (M31.0+)
   • mikroskopowego zapalenia wielonaczyniowego (M31.7†)
    EN: microscopic polyangiitis (M31.7+)
   • tocznia rumieniowatego układowego (M32.1†)
    EN: systemic lupus erythematosus (M32.1+)
   • zakrzepowej plamicy małopłytkowej (M31.1†)
    EN: thrombotic thrombocytopenic purpura (M31.1+)
   • ziarniniakowatości Wegenera (M31.3†)
    EN: Wegener's granulomatosis (M31.3+)
 • H30.0 Zapalenie ogniskowe naczyniówki i siatkówki
  EN: Focal chorioretinal inflammation
  • Ogniskowe zapalenie:
   EN: Focal:
   • naczyniówki i siatkówki
    EN: chorioretinitis
   • naczyniówki
    EN: choroiditis
   • siatkówki
    EN: retinitis
   • siatkówki i naczyniówki
    EN: retinochoroiditis
 • A52.7 Inne postacie kiły późnej objawowej
  EN: Other symptomatic late syphilis
  • Zapalenie kłębuszków nerkowych w przebiegu kiły† (N08.0*)
   EN: Glomerular disease in syphilis+ (N08.0*)
  • Kilak
   EN: Gumma (syphilitic)
  • Kiła późna lub trzeciorzędowa
   EN: Late or tertiary syphilis
  • Kiłowe późne:
   EN: Late syphilitic:
   • zapalenie kaletki maziowej† (M73.1*)
    EN: bursitis+ (M73.1*)
   • zapalenie naczyniówki i siatkówki† (H32.0*)
    EN: chorioretinitis+ (H32.0*)
   • zapalenie twardówki† (H19.0*)
    EN: episcleritis+ (H19.0*)
   • choroby zapalne w obrębie miednicy u kobiet† (N74.2*)
    EN: female pelvic inflammatory disease+ (N74.2*)
   • bielactwo† (L99.8*)
    EN: leukoderma+ (L99.8*)
   • patologie gałki ocznej† NGI (H58.8*)
    EN: oculopathy NEC+ (H58.8*)
   • zapalenie otrzewnej† (K67.2*)
    EN: peritonitis+ (K67.2*)
  • Kiła [o nieokreślonym stopniu zaawansowania]:
   EN: Syphilis [stage unspecified] of:
   • kości† (M90.2*)
    EN: bone+ (M90.2*)
   • wątroby† (K77.0*)
    EN: liver+ (K77.0*)
   • płuc† (J99.8*)
    EN: lung+ (J99.8*)
   • mięśni† (M63.0*)
    EN: muscle+ (M63.0*)
   • błony maziowej† (M68.0*)
    EN: synovium+ (M68.0*)
 • L98.5 Mucynoza skóry
  EN: Mucinosis of skin
  • Mucynoza ogniskowa
   EN: Chronic ulcer of skin NOS
  • Lichen myxoedematosus
   EN: Tropical ulcer NOS