A52.7 Inne postacie kiły późnej objawowej

EN: Other symptomatic late syphilis
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
 • Zapalenie kłębuszków nerkowych w przebiegu kiły† (N08.0*)
  EN: Glomerular disease in syphilis+ (N08.0*)
 • Kilak
  EN: Gumma (syphilitic)
 • Kiła późna lub trzeciorzędowa
  EN: Late or tertiary syphilis
 • Kiłowe późne:
  EN: Late syphilitic:
  • zapalenie kaletki maziowej† (M73.1*)
   EN: bursitis+ (M73.1*)
  • zapalenie naczyniówki i siatkówki† (H32.0*)
   EN: chorioretinitis+ (H32.0*)
  • zapalenie twardówki† (H19.0*)
   EN: episcleritis+ (H19.0*)
  • choroby zapalne w obrębie miednicy u kobiet† (N74.2*)
   EN: female pelvic inflammatory disease+ (N74.2*)
  • bielactwo† (L99.8*)
   EN: leukoderma+ (L99.8*)
  • patologie gałki ocznej† NGI (H58.8*)
   EN: oculopathy NEC+ (H58.8*)
  • zapalenie otrzewnej† (K67.2*)
   EN: peritonitis+ (K67.2*)
 • Kiła [o nieokreślonym stopniu zaawansowania]:
  EN: Syphilis [stage unspecified] of:
  • kości† (M90.2*)
   EN: bone+ (M90.2*)
  • wątroby† (K77.0*)
   EN: liver+ (K77.0*)
  • płuc† (J99.8*)
   EN: lung+ (J99.8*)
  • mięśni† (M63.0*)
   EN: muscle+ (M63.0*)
  • błony maziowej† (M68.0*)
   EN: synovium+ (M68.0*)
Powiązane kody:
 • A50.5 Inne postacie kiły wrodzonej późnej objawowej
  EN: Other late congenital syphilis, symptomatic
  • Każdy stan kiły wrodzonej określony jako późny lub występujący po ukończeniu drugiego roku życia.
   EN: Any congenital syphilitic condition specified as late or manifest two years or more after birth.
  • Stawy Cluttona† (M03.1*)
   EN: Clutton's joints+ (M03.1*)
  • Hutchinsona:
   EN: Hutchinson's:
   • zęby
    EN: teeth
   • triada
    EN: triad
  • Późna wrodzona:
   EN: Late congenital:
   • kiła układu krążenia† (I98.0*)
    EN: cardiovascular syphilis+ (I98.0*)
   • kiłowa:
    EN: syphilitic:
    • artropatia† (M03.1*)
     EN: arthropathy+ (M03.1*)
    • osteochondropatia† (M90.2*)
     EN: osteochondropathy+ (M90.2*)
  • Kiłowy nos siodełkowy
   EN: Syphilitic saddle nose
 • A50.0 Kiła wrodzona wczesna objawowa
  EN: Early congenital syphilis, symptomatic
  • Każda postać kiły wrodzonej wczesnej lub występującej do ukończenia drugiego roku życia.
   EN: Any congenital syphilitic condition specified as early or manifest less than two years after birth.
  • Kiła wrodzona wczesna:
   EN: Early congenital syphilis:
   • skórna
    EN: cutaneous
   • śluzówkowo-skórna
    EN: mucocutaneous
   • trzewna
    EN: visceral
  • Kiłowe wrodzone wczesne:
   EN: Early congenital syphilitic:
   • zapalenie krtani
    EN: laryngitis
   • patologie gałki ocznej
    EN: oculopathy
   • osteochondropatie
    EN: osteochondropathy
   • zapalenie gardła
    EN: pharyngitis
   • zapalenie płuc
    EN: pneumonia
   • zapalenie śluzówki nosa
    EN: rhinitis
 • A52.1 Kiła objawowa układu nerwowego
  EN: Symptomatic neurosyphilis
  • Artropatia Charcota† (M14.6*)
   EN: Charcot's arthropathy+ (M14.6*)
  • Kiłowe późne:
   EN: Late syphilitic:
   • zapalenie nerwu słuchowego† (H94.0*)
    EN: acoustic neuritis+ (H94.0*)
   • zapalenie mózgu† (G05.0*)
    EN: encephalitis+ (G05.0*)
   • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych† (G01*)
    EN: meningitis+ (G01*)
   • zanik nerwu wzrokowego† (H48.0*)
    EN: optic atrophy+ (H48.0*)
   • polineuropatia† (G63.0*)
    EN: polyneuropathy+ (G63.0*)
   • zapalenie pozagałkowe nerwu wzrokowego† (H48.1*)
    EN: retrobulbar neuritis+ (H48.1*)
  • Parkinsonizm kiłowy† (G22*)
   EN: Syphilitic parkinsonism+ (G22*)
  • Wiąd rdzenia
   EN: Tabes dorsalis
 • A52.8 Kiła późna utajona
  EN: Late syphilis, latent
  • Kiła (nabyta) bezobjawowa, z dodatnimi wynikami badań serologicznymi i ujemnymi wynikami badań płynu mózgowo-rdzeniowego, występująca dwa lata lub więcej od zakażenia.
   EN: Syphilis (acquired) without clinical manifestations, with positive serological reaction and negative spinal fluid test, two years or more after infection.
 • H48.1 Zapalenie pozagałkowe nerwu wzrokowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
  EN: Retrobulbar neuritis in diseases classified elsewhere
  • Zapalenie pozagałkowe nerwu wzrokowego w:
   EN: Retrobulbar neuritis in:
   • kile późnej (A52.1†)
    EN: late syphilis (A52.1+)
   • zakażeniu meningokokowym (A39.8†)
    EN: meningococcal infection (A39.8+)
   • stwardnieniu rozsianym (G35†)
    EN: multiple sclerosis (G35+)
 • A53 Inne postacie kiły i kiła nieokreślona
  EN: Other and unspecified syphilis
 • A51.4 Inne postacie kiły wtórnej
  EN: Other secondary syphilis
  • Kiłowe wtórne:
   EN: Secondary syphilitic:
   • choroby zapalne w obrębie miednicy u kobiet† (N74.2*)
    EN: female pelvic inflammatory disease+ (N74.2*)
   • zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego† (H22.0*)
    EN: iridocyclitis+ (H22.0*)
   • limfadenopatia
    EN: lymphadenopathy
   • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych† (G01*)
    EN: meningitis+ (G01*)
   • zapalenie mięśni† (M63.0*)
    EN: myositis+ (M63.0*)
   • patologie gałki ocznej NGI† (H58.8*)
    EN: oculopathy NEC+ (H58.8*)
   • zapalenie okostnej† (M90.1*)
    EN: periostitis+ (M90.1*)
 • N29.0 Kiła późna nerki (A52.7†)
  EN: Late syphilis of kidney (A52.7+)
 • G63.0 Polineuropatia w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
  EN: Polyneuropathy in infectious and parasitic diseases classified elsewhere
  • Polineuropatia w przebiegu:
   EN: Polyneuropathy (in):
   • błonicy (A36.8†)
    EN: diphtheria (A36.8+)
   • mononukleozy zakaźnej (B27.–†)
    EN: infectious mononucleosis (B27.-+)
   • trądu (A30.–†)
    EN: leprosy (A30.-+)
   • choroby z Lyme (A69.2†)
    EN: Lyme disease (A69.2+)
   • świnki (B26.8†)
    EN: mumps (B26.8+)
   • półpaśca (B02.2†)
    EN: postherpetic (B02.2+)
   • kiły, późnej (A52.1†)
    EN: syphilis, late (A52.1+)
   • kiły wrodzonej, późnej (A50.4†)
    EN: congenital syphilis, late (A50.4+)
   • gruźlicy (A17.8†)
    EN: tuberculous (A17.8+)
 • A50.6 Kiła wrodzona późna utajona
  EN: Late congenital syphilis, latent
  • Kiła wrodzona bezobjawowa, z dodatnimi wynikami badań serologicznych i ujemnymi wynikami badań płynu mózgowo-rdzeniowego, występująca po ukończeniu drugiego roku życia.
   EN: Congenital syphilis without clinical manifestations, with positive serological reaction and negative spinal fluid test, two years or more after birth.
 • G71.1 Zaburzenia miotoniczne
  EN: Myotonic disorders
  • Dystrofia miotoniczna [Steinerta]
   EN: Dystrophia myotonica [Steinert]
  • Miotonia:
   EN: Myotonia:
   • chondrodystroficzna
    EN: chondrodystrophic
   • polekowa
    EN: drug-induced
   • objawowa
    EN: symptomatic
  • Miotonia wrodzona:
   EN: Myotonia congenita:
   • BNO
    EN: NOS
   • dziedziczona w sposób dominujący [Thomsena]
    EN: dominant [Thomsen]
   • dziedziczona w sposób recesywny [Beckera]
    EN: recessive [Becker]
  • Neuromiotonia [Isaacsa]
   EN: Neuromyotonia [Isaacs]
  • Paramiotonia wrodzona
   EN: Paramyotonia congenita
  • Pseudomiotonia
   EN: Pseudomyotonia
 • A53.0 Kiła utajona nieokreślona, wczesna i późna
  EN: Latent syphilis, unspecified as early or late
  • Kiła utajona BNO
   EN: Latent syphilis NOS
  • Dodatnie kiłowe odczyny serologiczne
   EN: Positive serological reaction for syphilis
 • H48.0 Zanik nerwu wzrokowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
  EN: Optic atrophy in diseases classified elsewhere
  • Zanik nerwu wzrokowego w kile późnej (A52.1†)
   EN: Optic atrophy in late syphilis (A52.1+)
 • F09 Nieokreślone zaburzenia psychiczne organiczne lub objawowe
  EN: Unspecified organic or symptomatic mental disorder
  • Psychoza:
   EN: Psychosis:
   • organiczna BNO
    EN: organic NOS
   • objawowa BNO
    EN: symptomatic NOS
 • Z22.4 Nosicielstwo zakażeń przenoszonych głównie drogą płciową
  EN: Carrier of infections with a predominantly sexual mode of transmission
  • Nosicielstwo:
   EN: Carrier of:
   • rzeżączki
    EN: gonorrhoea
   • kiły
    EN: syphilis
 • A50.4 Kiła wrodzona późna układu nerwowego [kiła układu nerwowego wieku młodzieńczego]
  EN: Late congenital neurosyphilis [juvenile neurosyphilis]
  • Otępienie porażenne wieku młodzieńczego
   EN: Dementia paralytica juvenilis
  • Młodzieńcze porażenie postępujące
   EN: Juvenile general paresis
  • Młodzieńczy:
   EN: Juvenile:
   • wiąd rdzenia
    EN: tabes dorsalis
   • wiąd rdzenia z porażeniami
    EN: taboparetic neurosyphilis
  • Kiłowe wrodzone późne:
   EN: Late congenital syphilitic:
   • zapalenie mózgu† (G05.0*)
    EN: encephalitis+ (G05.0*)
   • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych† (G01*)
    EN: meningitis+ (G01*)
  • Kiłowa wrodzona późna polineuropatia† (G63.0*)
   EN: Late congenital syphilitic polyneuropathy+ (G63.0*)
 • G40.4 Inne postacie uogólnionej padaczki i zespołów padaczkowych
  EN: Other generalized epilepsy and epileptic syndromes
  • Padaczka z:
   EN: Epilepsy with:
   • mioklonicznymi napadami nieświadomości
    EN: myoclonic absences
   • napadami miokloniczno-astatycznymi
    EN: myoclonic-astatic seizures
  • Skurcze dziecięce
   EN: Infantile spasms
  • Zespół Lennoxa-Gastauta
   EN: Lennox-Gastaut syndrome
  • Napady skłonów
   EN: Salaam attacks
  • Objawowa wczesna encefalopatia miokloniczna
   EN: Symptomatic early myoclonic encephalopathy
  • Zespół Westa
   EN: West's syndrome
 • A20.8 Inne postacie dżumy
  EN: Other forms of plague
  • Dżuma o przebiegu poronnym
   EN: Abortive plague
  • Dżuma bezobjawowa
   EN: Asymptomatic plague
  • Dżuma dymienicza
   EN: Pestis minor
 • A21.8 Inne postacie tularemii
  EN: Other forms of tularaemia
 • A22.8 Inne postacie wąglika
  EN: Other forms of anthrax
  • Wąglikowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych† (G01*)
   EN: Anthrax meningitis+ (G01*)