A52.1 Kiła objawowa układu nerwowego

EN: Symptomatic neurosyphilis
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
 • Artropatia Charcota† (M14.6*)
  EN: Charcot's arthropathy+ (M14.6*)
 • Kiłowe późne:
  EN: Late syphilitic:
  • zapalenie nerwu słuchowego† (H94.0*)
   EN: acoustic neuritis+ (H94.0*)
  • zapalenie mózgu† (G05.0*)
   EN: encephalitis+ (G05.0*)
  • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych† (G01*)
   EN: meningitis+ (G01*)
  • zanik nerwu wzrokowego† (H48.0*)
   EN: optic atrophy+ (H48.0*)
  • polineuropatia† (G63.0*)
   EN: polyneuropathy+ (G63.0*)
  • zapalenie pozagałkowe nerwu wzrokowego† (H48.1*)
   EN: retrobulbar neuritis+ (H48.1*)
 • Parkinsonizm kiłowy† (G22*)
  EN: Syphilitic parkinsonism+ (G22*)
 • Wiąd rdzenia
  EN: Tabes dorsalis
Powiązane kody:
 • F02.8 Otępienie w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
  EN: Dementia in other specified diseases classified elsewhere
  • Otępienie w przebiegu:
   EN: Dementia in:
   • lipidozy mózgu (E75.–†)
    EN: cerebral lipidosis (E75.-+)
   • padaczki (G40.–†)
    EN: epilepsy (G40.-+)
   • zwyrodnienia wątrobowo-soczewkowego (E83.0†)
    EN: hepatolenticular degeneration (E83.0+)
   • hiperkalcemii (E83.5†)
    EN: hypercalcaemia (E83.5+)
   • nabytej niedoczynności tarczycy (E01.–†, E03.–†)
    EN: hypothyroidism, acquired (E01.-+, E03.-+)
   • zatrucia (T36–T65†)
    EN: intoxications (T36-T65+)
   • stwardnienia rozsianego (G35†)
    EN: multiple sclerosis (G35+)
   • kiły układu nerwowego (A52.1†)
    EN: neurosyphilis (A52.1+)
   • niedoboru niacyny [pelagry] (E52†)
    EN: niacin deficiency [pellagra] (E52+)
   • guzkowego zapalenia tętnic (M30.0†)
    EN: polyarteritis nodosa (M30.0+)
   • tocznia rumieniowatego układowego (M32.–†)
    EN: systemic lupus erythematosus (M32.-+)
   • trypanosomatozy (B56.–†, B57.–†)
    EN: trypanosomiasis (B56.-+, B57.-+)
   • niedoboru witaminy B12 (E53.8†)
    EN: vitamin B12 deficiency (E53.8+)
 • A52.2 Kiła bezobjawowa układu nerwowego
  EN: Asymptomatic neurosyphilis
 • A50.0 Kiła wrodzona wczesna objawowa
  EN: Early congenital syphilis, symptomatic
  • Każda postać kiły wrodzonej wczesnej lub występującej do ukończenia drugiego roku życia.
   EN: Any congenital syphilitic condition specified as early or manifest less than two years after birth.
  • Kiła wrodzona wczesna:
   EN: Early congenital syphilis:
   • skórna
    EN: cutaneous
   • śluzówkowo-skórna
    EN: mucocutaneous
   • trzewna
    EN: visceral
  • Kiłowe wrodzone wczesne:
   EN: Early congenital syphilitic:
   • zapalenie krtani
    EN: laryngitis
   • patologie gałki ocznej
    EN: oculopathy
   • osteochondropatie
    EN: osteochondropathy
   • zapalenie gardła
    EN: pharyngitis
   • zapalenie płuc
    EN: pneumonia
   • zapalenie śluzówki nosa
    EN: rhinitis
 • A50.4 Kiła wrodzona późna układu nerwowego [kiła układu nerwowego wieku młodzieńczego]
  EN: Late congenital neurosyphilis [juvenile neurosyphilis]
  • Otępienie porażenne wieku młodzieńczego
   EN: Dementia paralytica juvenilis
  • Młodzieńcze porażenie postępujące
   EN: Juvenile general paresis
  • Młodzieńczy:
   EN: Juvenile:
   • wiąd rdzenia
    EN: tabes dorsalis
   • wiąd rdzenia z porażeniami
    EN: taboparetic neurosyphilis
  • Kiłowe wrodzone późne:
   EN: Late congenital syphilitic:
   • zapalenie mózgu† (G05.0*)
    EN: encephalitis+ (G05.0*)
   • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych† (G01*)
    EN: meningitis+ (G01*)
  • Kiłowa wrodzona późna polineuropatia† (G63.0*)
   EN: Late congenital syphilitic polyneuropathy+ (G63.0*)
 • G01 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
  EN: Meningitis in bacterial diseases classified elsewhere
  • Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych:
   EN: Meningitis (in):
   • wąglikowe (A22.8†)
    EN: anthrax (A22.8+)
   • gonokokowe (A54.8†)
    EN: gonococcal (A54.8+)
   • leptospirozowe (A27.–†)
    EN: leptospirosis (A27.-+)
   • listeriozowe (A32.1†)
    EN: listerial (A32.1+)
   • boreliozowe (A69.2†)
    EN: Lyme disease (A69.2+)
   • meningokokowe (A39.0†)
    EN: meningococcal (A39.0+)
   • w przebiegu kiły układu nerwowego (A52.1†)
    EN: neurosyphilis (A52.1+)
   • salmonellozowe (A02.2†)
    EN: salmonella infection (A02.2+)
   • kiłowe:
    EN: syphilis:
    • wrodzone (A50.4†)
     EN: congenital (A50.4+)
    • wtórne (A51.4†)
     EN: secondary (A51.4+)
   • gruźlicze (A17.0†)
    EN: tuberculous (A17.0+)
   • w przebiegu duru brzusznego (A01.0†)
    EN: typhoid fever (A01.0+)
 • A52.7 Inne postacie kiły późnej objawowej
  EN: Other symptomatic late syphilis
  • Zapalenie kłębuszków nerkowych w przebiegu kiły† (N08.0*)
   EN: Glomerular disease in syphilis+ (N08.0*)
  • Kilak
   EN: Gumma (syphilitic)
  • Kiła późna lub trzeciorzędowa
   EN: Late or tertiary syphilis
  • Kiłowe późne:
   EN: Late syphilitic:
   • zapalenie kaletki maziowej† (M73.1*)
    EN: bursitis+ (M73.1*)
   • zapalenie naczyniówki i siatkówki† (H32.0*)
    EN: chorioretinitis+ (H32.0*)
   • zapalenie twardówki† (H19.0*)
    EN: episcleritis+ (H19.0*)
   • choroby zapalne w obrębie miednicy u kobiet† (N74.2*)
    EN: female pelvic inflammatory disease+ (N74.2*)
   • bielactwo† (L99.8*)
    EN: leukoderma+ (L99.8*)
   • patologie gałki ocznej† NGI (H58.8*)
    EN: oculopathy NEC+ (H58.8*)
   • zapalenie otrzewnej† (K67.2*)
    EN: peritonitis+ (K67.2*)
  • Kiła [o nieokreślonym stopniu zaawansowania]:
   EN: Syphilis [stage unspecified] of:
   • kości† (M90.2*)
    EN: bone+ (M90.2*)
   • wątroby† (K77.0*)
    EN: liver+ (K77.0*)
   • płuc† (J99.8*)
    EN: lung+ (J99.8*)
   • mięśni† (M63.0*)
    EN: muscle+ (M63.0*)
   • błony maziowej† (M68.0*)
    EN: synovium+ (M68.0*)
 • A50.5 Inne postacie kiły wrodzonej późnej objawowej
  EN: Other late congenital syphilis, symptomatic
  • Każdy stan kiły wrodzonej określony jako późny lub występujący po ukończeniu drugiego roku życia.
   EN: Any congenital syphilitic condition specified as late or manifest two years or more after birth.
  • Stawy Cluttona† (M03.1*)
   EN: Clutton's joints+ (M03.1*)
  • Hutchinsona:
   EN: Hutchinson's:
   • zęby
    EN: teeth
   • triada
    EN: triad
  • Późna wrodzona:
   EN: Late congenital:
   • kiła układu krążenia† (I98.0*)
    EN: cardiovascular syphilis+ (I98.0*)
   • kiłowa:
    EN: syphilitic:
    • artropatia† (M03.1*)
     EN: arthropathy+ (M03.1*)
    • osteochondropatia† (M90.2*)
     EN: osteochondropathy+ (M90.2*)
  • Kiłowy nos siodełkowy
   EN: Syphilitic saddle nose
 • A52.0 Kiła układu krążenia
  EN: Cardiovascular syphilis
  • Kiła układu krążenia BNO (I98.0*)
   EN: Cardiovascular syphilis NOS (I98.0*)
  • Kiłowe:
   EN: Syphilitic:
   • tętniak aorty (I79.0*)
    EN: aneurysm of aorta (I79.0*)
   • niedomykalność zastawki aortalnej (I39.1*)
    EN: aortic incompetence (I39.1*)
   • zapalenie aorty (I79.1*)
    EN: aortitis (I79.1*)
   • zapalenie tętnic mózgowych (I68.1*)
    EN: arteritis, cerebral (I68.1*)
   • zapalenie wsierdzia BNO (I39.8*)
    EN: endocarditis NOS (I39.8*)
   • zapalenie mięśnia sercowego (I41.0*)
    EN: myocarditis (I41.0*)
   • zapalenie osierdzia (I32.0*)
    EN: pericarditis (I32.0*)
   • niewydolność zastawki pnia płucnego (I39.3*)
    EN: pulmonary regurgitation (I39.3*)
 • I98.0 Kiła układu krążenia
  EN: Cardiovascular syphilis
  • Kiła układu krążenia:
   EN: Cardiovascular syphilis:
   • BNO (A52.0†)
    EN: NOS (A52.0+)
   • wrodzona, późna (A50.5†)
    EN: congenital, late (A50.5+)
 • A17 Gruźlica układu nerwowego
  EN: Tuberculosis of nervous system
 • C72.9 Ośrodkowy układ nerwowy, umiejscowienie nieokreślone
  EN: Central nervous system, unspecified
  • Układ nerwowy BNO
   EN: Nervous system NOS
 • G71.1 Zaburzenia miotoniczne
  EN: Myotonic disorders
  • Dystrofia miotoniczna [Steinerta]
   EN: Dystrophia myotonica [Steinert]
  • Miotonia:
   EN: Myotonia:
   • chondrodystroficzna
    EN: chondrodystrophic
   • polekowa
    EN: drug-induced
   • objawowa
    EN: symptomatic
  • Miotonia wrodzona:
   EN: Myotonia congenita:
   • BNO
    EN: NOS
   • dziedziczona w sposób dominujący [Thomsena]
    EN: dominant [Thomsen]
   • dziedziczona w sposób recesywny [Beckera]
    EN: recessive [Becker]
  • Neuromiotonia [Isaacsa]
   EN: Neuromyotonia [Isaacs]
  • Paramiotonia wrodzona
   EN: Paramyotonia congenita
  • Pseudomiotonia
   EN: Pseudomyotonia
 • A52.3 Kiła układu nerwowego, nieokreślona
  EN: Neurosyphilis, unspecified
  • Kilak
   EN: Gumma (syphilitic)
  • Kiła (późna)
   EN: Syphilis (late)
  • Guz kiłowy
   EN: Syphiloma
 • D43.9 Ośrodkowy układ nerwowy, umiejscowienie nieokreślone
  EN: Central nervous system, unspecified
  • Układ nerwowy (ośrodkowy) BNO
   EN: Nervous system (central) NOS
 • B69.0 Wągrzyca ośrodkowego układu nerwowego
  EN: Cysticercosis of central nervous system
 • D33.9 Ośrodkowy układ nerwowy, umiejscowienie nieokreślone
  EN: Central nervous system, unspecified
  • Układ nerwowy (ośrodkowy) BNO
   EN: Nervous system (central) NOS
 • G90-G99 Inne zaburzenia układu nerwowego
  EN: Other disorders of the nervous system
 • G90 Zaburzenia układu nerwowego wegetatywnego
  EN: Disorders of autonomic nervous system
 • F09 Nieokreślone zaburzenia psychiczne organiczne lub objawowe
  EN: Unspecified organic or symptomatic mental disorder
  • Psychoza:
   EN: Psychosis:
   • organiczna BNO
    EN: organic NOS
   • objawowa BNO
    EN: symptomatic NOS
 • A17.8 Inne postacie gruźlicy układu nerwowego
  EN: Other tuberculosis of nervous system
  • Gruźliczak
   EN: Tuberculoma
  • Gruźlica
   EN: Tuberculosis
  • Gruźlicze:
   EN: Tuberculous:
   • ropień mózgu (G07*)
    EN: abscess of brain (G07*)
   • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu (G05.0*)
    EN: meningoencephalitis (G05.0*)
   • zapalenie rdzenia kręgowego (G05.0*)
    EN: myelitis (G05.0*)
   • polineuropatia (G63.0*)
    EN: polyneuropathy (G63.0*)