A50-A64 Zakażenia przenoszone głównie drogą płciową

EN: Infections with a predominantly sexual mode of transmission
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: