H36.8 Inne zaburzenia siatkówki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

EN: Other retinal disorders in diseases classified elsewhere
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
  • Retinopatia miażdżycowa (I70.8†)
    EN: Atherosclerotic retinopathy (I70.8+)
  • Retinopatia proliferacyjna w przebiegu sierpowatokrwinkowości (D57.–†)
    EN: Proliferative sickle-cell retinopathy (D57.-+)
  • Zwyrodnienie siatkówki w przebiegu zaburzeń spichrzania lipidów (E75.–†)
    EN: Retinal dystrophy in lipid storage disorders (E75.-+)
Powiązane kody: