Powiązane kody:
 • H31.8 Inne określone zaburzenia błony naczyniowej
  EN: Other specified disorders of choroid
 • H31.1 Zwyrodnienie błony naczyniowej
  EN: Choroidal degeneration
  • Zanik
   EN: Atrophy
  • Stwardnienie
   EN: Sclerosis
 • H35.0 Retinopatia nieproliferacyjna i zmiany naczyniowe siatkówki
  EN: Background retinopathy and retinal vascular changes
  • Zmiany w obrazie naczyniowym siatkówki
   EN: Changes in retinal vascular appearance
  • Mikrotętniaki
   EN: Retinal micro-aneurysms
  • Nowotworzenie naczyń
   EN: Retinal neovascularization
  • Zapalenie okołonaczyniowe
   EN: Retinal perivasculitis
  • Żylaki
   EN: Retinal varices
  • Zapalenie osłonek naczyń
   EN: Retinal vascular sheathing
  • Zapalenie naczyń
   EN: Retinal vasculitis
  • Retinopatia:
   EN: Retinopathy:
   • BNO
    EN: NOS
   • plamkowa BNO
    EN: background NOS
   • Coatsa
    EN: Coats
   • wysiękowa
    EN: exudative
   • nadciśnieniowa
    EN: hypertensive
 • H93.0 Zaburzenia zwyrodnieniowe i naczyniowe ucha
  EN: Degenerative and vascular disorders of ear
  • Przemijająca głuchota niedokrwienna
   EN: Transient ischaemic deafness
 • H31.2 Dziedziczne zwyrodnienie błony naczyniowej
  EN: Hereditary choroidal dystrophy
  • Postępujący zanik naczyniówki
   EN: Choroideremia
  • Zwyrodnienie naczyniówki (centralne siateczkowate) (uogólnione) (okołotarczowe)
   EN: Dystrophy, choroidal (central areolar)(generalized)(peripapillary)
  • Zanik kręty naczyniówki
   EN: Gyrate atrophy, choroid
 • H44.1 Inne zapalenia wnętrza gałki ocznej
  EN: Other endophthalmitis
  • Pasożytnicze zapalenie gałki ocznej BNO
   EN: Parasitic endophthalmitis NOS
  • Zapalenie współczulne błony naczyniowej
   EN: Sympathetic uveitis
 • H11.4 Inne zaburzenia naczyniowe i torbiele spojówek
  EN: Other conjunctival vascular disorders and cysts
  • Tętniak
   EN: Conjunctival aneurysm
  • Przekrwienie
   EN: Conjunctival hyperaemia
  • Obrzęk
   EN: Conjunctival oedema
 • H35.0 Retinopatia nieproliferacyjna i zmiany naczyniowe siatkówki
  EN: Background retinopathy and retinal vascular changes
  • Zmiany w obrazie naczyniowym siatkówki
   EN: Changes in retinal vascular appearance
  • Mikrotętniaki
   EN: Retinal micro-aneurysms
  • Nowotworzenie naczyń
   EN: Retinal neovascularization
  • Zapalenie okołonaczyniowe
   EN: Retinal perivasculitis
  • Żylaki
   EN: Retinal varices
  • Zapalenie osłonek naczyń
   EN: Retinal vascular sheathing
  • Zapalenie naczyń
   EN: Retinal vasculitis
  • Retinopatia:
   EN: Retinopathy:
   • BNO
    EN: NOS
   • plamkowa BNO
    EN: background NOS
   • Coatsa
    EN: Coats
   • wysiękowa
    EN: exudative
   • nadciśnieniowa
    EN: hypertensive
 • K55.0 Ostre naczyniowe zaburzenia jelit
  EN: Acute vascular disorders of intestine
  • Piorunujące niedokrwienne zapalenie okrężnicy
   EN: Acute fulminant ischaemic colitis
  • Ostry zawał jelita
   EN: Acute intestinal infarction
  • Ostre niedokrwienie jelita cienkiego
   EN: Acute small intestine ischaemia
  • Zator
   EN: Mesenteric (artery)(vein) embolism
  • Zawał
   EN: Mesenteric (artery)(vein) infarction
  • Zakrzepica
   EN: Mesenteric (artery)(vein) thrombosis
  • Podostre niedokrwienne zapalenie okrężnicy
   EN: Subacute ischaemic colitis
 • K55.1 Przewlekłe naczyniowe zaburzenia jelit
  EN: Chronic vascular disorders of intestine
  • Przewlekłe niedokrwienne:
   EN: Chronic ischaemic:
   • zapalenie okrężnicy
    EN: colitis
   • zapalenie jelita
    EN: enteritis
   • zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy
    EN: enterocolitis
  • Niedokrwienne zwężenie jelita
   EN: Ischaemic stricture of intestine
  • Miażdżyca
   EN: Mesenteric atherosclerosis
  • Niewydolność naczyniowa
   EN: Mesenteric vascular insufficiency