Powiązane kody:
 • H35.0 Retinopatia nieproliferacyjna i zmiany naczyniowe siatkówki
  EN: Background retinopathy and retinal vascular changes
  • Zmiany w obrazie naczyniowym siatkówki
   EN: Changes in retinal vascular appearance
  • Mikrotętniaki
   EN: Retinal micro-aneurysms
  • Nowotworzenie naczyń
   EN: Retinal neovascularization
  • Zapalenie okołonaczyniowe
   EN: Retinal perivasculitis
  • Żylaki
   EN: Retinal varices
  • Zapalenie osłonek naczyń
   EN: Retinal vascular sheathing
  • Zapalenie naczyń
   EN: Retinal vasculitis
  • Retinopatia:
   EN: Retinopathy:
   • BNO
    EN: NOS
   • plamkowa BNO
    EN: background NOS
   • Coatsa
    EN: Coats
   • wysiękowa
    EN: exudative
   • nadciśnieniowa
    EN: hypertensive
 • L81.7 Barwnikowe naczyniowe zmiany skórne
  EN: Pigmented purpuric dermatosis
  • Naczyniak pełzający
   EN: Angioma serpiginosum
 • H35.2 Inne zmiany rozrostowe siatkówki
  EN: Other proliferative retinopathy
  • Zmiany rozrostowe szklistkowo-siatkówkowe
   EN: Proliferative vitreo-retinopathy
 • H33.1 Rozwarstwienie siatkówki i torbiele siatkówki
  EN: Retinoschisis and retinal cysts
  • Torbiel rąbka zębatego
   EN: Cyst of ora serrata
  • Pasożytnicza torbiel siatkówki BNO
   EN: Parasitic cyst of retina NOS
  • Torbiel rzekoma siatkówki
   EN: Pseudocyst of retina
 • H33.4 Trakcyjne odwarstwienie siatkówki
  EN: Traction detachment of retina
  • Zmiany rozrostowe szklistkowo-siatkówkowe z odwarstwieniem siatkówki
   EN: Proliferative vitreo-retinopathy with retinal detachment
 • E10.3 Z powikłaniami ocznymi
  EN: With ophthalmic complications
  • Cukrzycowa:
   EN: Diabetic:
   • zaćma (H28.0*)
    EN: cataract (H28.0*)
   • retinopatia (H36.0*)
    EN: retinopathy (H36.0*)
 • E11.3 Z powikłaniami ocznymi
  EN: With ophthalmic complications
  • Cukrzycowa:
   EN: Diabetic:
   • zaćma (H28.0*)
    EN: cataract (H28.0*)
   • retinopatia (H36.0*)
    EN: retinopathy (H36.0*)
 • E12.3 Z powikłaniami ocznymi
  EN: With ophthalmic complications
  • Cukrzycowa:
   EN: Diabetic:
   • zaćma (H28.0*)
    EN: cataract (H28.0*)
   • retinopatia (H36.0*)
    EN: retinopathy (H36.0*)
 • E13.3 Z powikłaniami ocznymi
  EN: With ophthalmic complications
  • Cukrzycowa:
   EN: Diabetic:
   • zaćma (H28.0*)
    EN: cataract (H28.0*)
   • retinopatia (H36.0*)
    EN: retinopathy (H36.0*)
 • E14.3 Z powikłaniami ocznymi
  EN: With ophthalmic complications
  • Cukrzycowa:
   EN: Diabetic:
   • zaćma (H28.0*)
    EN: cataract (H28.0*)
   • retinopatia (H36.0*)
    EN: retinopathy (H36.0*)
 • H31.0 Blizny naczyniówki i siatkówki
  EN: Chorioretinal scars
  • Blizny plamki i bieguna tylnego (pozapalne) (pourazowe)
   EN: Macula scars of posterior pole (postinflammatory)(post-traumatic)
  • Retinopatia słoneczna
   EN: Solar retinopathy
 • H35.1 Retinopatia wcześniaków
  EN: Retinopathy of prematurity
  • Zwłóknienie pozasoczewkowe
   EN: Retrolental fibroplasia
 • H30.0 Zapalenie ogniskowe naczyniówki i siatkówki
  EN: Focal chorioretinal inflammation
  • Ogniskowe zapalenie:
   EN: Focal:
   • naczyniówki i siatkówki
    EN: chorioretinitis
   • naczyniówki
    EN: choroiditis
   • siatkówki
    EN: retinitis
   • siatkówki i naczyniówki
    EN: retinochoroiditis
 • H30.0 Zapalenie ogniskowe naczyniówki i siatkówki
  EN: Focal chorioretinal inflammation
  • Ogniskowe zapalenie:
   EN: Focal:
   • naczyniówki i siatkówki
    EN: chorioretinitis
   • naczyniówki
    EN: choroiditis
   • siatkówki
    EN: retinitis
   • siatkówki i naczyniówki
    EN: retinochoroiditis
 • H30.1 Zapalenie rozsiane naczyniówki i siatkówki
  EN: Disseminated chorioretinal inflammation
  • Rozsiane zapalenie:
   EN: Disseminated:
   • naczyniówki i siatkówki
    EN: chorioretinitis
   • naczyniówki
    EN: choroiditis
   • siatkówki
    EN: retinitis
   • siatkówki i naczyniówki
    EN: retinochoroiditis
 • H30.1 Zapalenie rozsiane naczyniówki i siatkówki
  EN: Disseminated chorioretinal inflammation
  • Rozsiane zapalenie:
   EN: Disseminated:
   • naczyniówki i siatkówki
    EN: chorioretinitis
   • naczyniówki
    EN: choroiditis
   • siatkówki
    EN: retinitis
   • siatkówki i naczyniówki
    EN: retinochoroiditis
 • H36.8 Inne zaburzenia siatkówki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
  EN: Other retinal disorders in diseases classified elsewhere
  • Retinopatia miażdżycowa (I70.8†)
   EN: Atherosclerotic retinopathy (I70.8+)
  • Retinopatia proliferacyjna w przebiegu sierpowatokrwinkowości (D57.–†)
   EN: Proliferative sickle-cell retinopathy (D57.-+)
  • Zwyrodnienie siatkówki w przebiegu zaburzeń spichrzania lipidów (E75.–†)
   EN: Retinal dystrophy in lipid storage disorders (E75.-+)
 • D69.0 Plamica alergiczna
  EN: Allergic purpura
  • Plamica:
   EN: Purpura:
   • anafilaktyczna
    EN: anaphylactoid
   • Henocha-Schönleina
    EN: Henoch(-Schönlein)
   • niemałopłytkowa:
    EN: nonthrombocytopenic:
    • krwotoczna
     EN: haemorrhagic
    • samoistna
     EN: idiopathic
   • naczyniowa
    EN: vascular
  • Alergiczne zapalenie naczyń
   EN: Vasculitis, allergic
 • C69.2 Siatkówka
  EN: Retina
 • D31.2 Siatkówka
  EN: Retina
Popularne wyszukania