H35.0 Retinopatia nieproliferacyjna i zmiany naczyniowe siatkówki

EN: Background retinopathy and retinal vascular changes
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
 • Zmiany w obrazie naczyniowym siatkówki
  EN: Changes in retinal vascular appearance
 • Mikrotętniaki
  EN: Retinal micro-aneurysms
 • Nowotworzenie naczyń
  EN: Retinal neovascularization
 • Zapalenie okołonaczyniowe
  EN: Retinal perivasculitis
 • Żylaki
  EN: Retinal varices
 • Zapalenie osłonek naczyń
  EN: Retinal vascular sheathing
 • Zapalenie naczyń
  EN: Retinal vasculitis
 • Retinopatia:
  EN: Retinopathy:
  • BNO
   EN: NOS
  • plamkowa BNO
   EN: background NOS
  • Coatsa
   EN: Coats
  • wysiękowa
   EN: exudative
  • nadciśnieniowa
   EN: hypertensive
Powiązane kody: