H35.1 Retinopatia wcześniaków

EN: Retinopathy of prematurity
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
 • Zwłóknienie pozasoczewkowe
  EN: Retrolental fibroplasia
Powiązane kody:
 • P59.0 Żółtaczka noworodków związana z porodem przedwczesnym
  EN: Neonatal jaundice associated with preterm delivery
  • Hiperbilirubinemia wcześniaków
   EN: Hyperbilirubinaemia of prematurity
  • Żółtaczka spowodowana opóźnionym sprzęganiem bilirubiny związanym z przedwczesnym porodem
   EN: Jaundice due to delayed conjugation associated with preterm delivery
 • P61.2 Niedokrwistość wcześniaków
  EN: Anaemia of prematurity
 • E10.3 Z powikłaniami ocznymi
  EN: With ophthalmic complications
  • Cukrzycowa:
   EN: Diabetic:
   • zaćma (H28.0*)
    EN: cataract (H28.0*)
   • retinopatia (H36.0*)
    EN: retinopathy (H36.0*)
 • E11.3 Z powikłaniami ocznymi
  EN: With ophthalmic complications
  • Cukrzycowa:
   EN: Diabetic:
   • zaćma (H28.0*)
    EN: cataract (H28.0*)
   • retinopatia (H36.0*)
    EN: retinopathy (H36.0*)
 • E12.3 Z powikłaniami ocznymi
  EN: With ophthalmic complications
  • Cukrzycowa:
   EN: Diabetic:
   • zaćma (H28.0*)
    EN: cataract (H28.0*)
   • retinopatia (H36.0*)
    EN: retinopathy (H36.0*)
 • E13.3 Z powikłaniami ocznymi
  EN: With ophthalmic complications
  • Cukrzycowa:
   EN: Diabetic:
   • zaćma (H28.0*)
    EN: cataract (H28.0*)
   • retinopatia (H36.0*)
    EN: retinopathy (H36.0*)
 • E14.3 Z powikłaniami ocznymi
  EN: With ophthalmic complications
  • Cukrzycowa:
   EN: Diabetic:
   • zaćma (H28.0*)
    EN: cataract (H28.0*)
   • retinopatia (H36.0*)
    EN: retinopathy (H36.0*)
 • H31.0 Blizny naczyniówki i siatkówki
  EN: Chorioretinal scars
  • Blizny plamki i bieguna tylnego (pozapalne) (pourazowe)
   EN: Macula scars of posterior pole (postinflammatory)(post-traumatic)
  • Retinopatia słoneczna
   EN: Solar retinopathy
 • H36.8 Inne zaburzenia siatkówki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
  EN: Other retinal disorders in diseases classified elsewhere
  • Retinopatia miażdżycowa (I70.8†)
   EN: Atherosclerotic retinopathy (I70.8+)
  • Retinopatia proliferacyjna w przebiegu sierpowatokrwinkowości (D57.–†)
   EN: Proliferative sickle-cell retinopathy (D57.-+)
  • Zwyrodnienie siatkówki w przebiegu zaburzeń spichrzania lipidów (E75.–†)
   EN: Retinal dystrophy in lipid storage disorders (E75.-+)
 • H35.0 Retinopatia nieproliferacyjna i zmiany naczyniowe siatkówki
  EN: Background retinopathy and retinal vascular changes
  • Zmiany w obrazie naczyniowym siatkówki
   EN: Changes in retinal vascular appearance
  • Mikrotętniaki
   EN: Retinal micro-aneurysms
  • Nowotworzenie naczyń
   EN: Retinal neovascularization
  • Zapalenie okołonaczyniowe
   EN: Retinal perivasculitis
  • Żylaki
   EN: Retinal varices
  • Zapalenie osłonek naczyń
   EN: Retinal vascular sheathing
  • Zapalenie naczyń
   EN: Retinal vasculitis
  • Retinopatia:
   EN: Retinopathy:
   • BNO
    EN: NOS
   • plamkowa BNO
    EN: background NOS
   • Coatsa
    EN: Coats
   • wysiękowa
    EN: exudative
   • nadciśnieniowa
    EN: hypertensive
 • H36.0 Retinopatia cukrzycowa (E10–E14† ze wspólnym czwartym znakiem kodu .3)
  EN: Diabetic retinopathy (E10-E14 with common fourth character .3+)