H35 Inne zaburzenia siatkówki

EN: Other retinal disorders
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
 • H35.0 Retinopatia nieproliferacyjna i zmiany naczyniowe siatkówki
  EN: Background retinopathy and retinal vascular changes
  • Zmiany w obrazie naczyniowym siatkówki
   EN: Changes in retinal vascular appearance
  • Mikrotętniaki
   EN: Retinal micro-aneurysms
  • Nowotworzenie naczyń
   EN: Retinal neovascularization
  • Zapalenie okołonaczyniowe
   EN: Retinal perivasculitis
  • Żylaki
   EN: Retinal varices
  • Zapalenie osłonek naczyń
   EN: Retinal vascular sheathing
  • Zapalenie naczyń
   EN: Retinal vasculitis
  • Retinopatia:
   EN: Retinopathy:
   • BNO
    EN: NOS
   • plamkowa BNO
    EN: background NOS
   • Coatsa
    EN: Coats
   • wysiękowa
    EN: exudative
   • nadciśnieniowa
    EN: hypertensive
 • H35.1 Retinopatia wcześniaków
  EN: Retinopathy of prematurity
  • Zwłóknienie pozasoczewkowe
   EN: Retrolental fibroplasia
 • H35.2 Inne zmiany rozrostowe siatkówki
  EN: Other proliferative retinopathy
  • Zmiany rozrostowe szklistkowo-siatkówkowe
   EN: Proliferative vitreo-retinopathy
 • H35.3 Zwyrodnienie plamki i bieguna tylnego
  EN: Degeneration of macula and posterior pole
  • Pasma naczyniaste
   EN: Angioid streaks
  • Torbiel
   EN: Cyst
  • Druzy (zwyrodnieniowe)
   EN: Drusen (degenerative)
  • Otwór
   EN: Hole
  • Celofanowe zwyrodnienie
   EN: Puckering
  • Zwyrodnienie Kuhnta-Juniusa
   EN: Kuhnt-Junius degeneration
  • Starcze zwyrodnienie plamki (zanikowe) (wysiękowe)
   EN: Senile macular degeneration (atrophic)(exudative)
  • Toksyczne zwyrodnienie plamki
   EN: Toxic maculopathy
 • H35.4 Zwyrodnienie siatkówki obwodowe
  EN: Peripheral retinal degeneration
  • Zwyrodnienie siatkówki:
   EN: Degeneration, retina:
   • BNO
    EN: NOS
   • kraciaste
    EN: lattice
   • drobnotorbielowate
    EN: microcystoid
   • palisadowe
    EN: palisade
   • o wyglądzie kamieni brukowych
    EN: paving stone
   • siateczkowe
    EN: reticular
 • H35.5 Zwyrodnienie siatkówki dziedziczne
  EN: Hereditary retinal dystrophy
  • Zwyrodnienie:
   EN: Dystrophy:
   • siatkówki (białoplamkowe) (barwnikowe) (żółtakowate)
    EN: retinal (albipunctate)(pigmentary)(vitelliform)
   • tapetoretinalne
    EN: tapetoretinal
   • szklistkowo-siatkówkowe
    EN: vitreoretinal
  • Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki
   EN: Retinitis pigmentosa
  • Choroba Stargardta
   EN: Stargardt's disease
 • H35.6 Krwotok siatkówkowy
  EN: Retinal haemorrhage
 • H35.7 Oddzielenie warstw siatkówki
  EN: Separation of retinal layers
  • Centralna chorioretinopatia surowicza
   EN: Central serous chorioretinopathy
  • Odwarstwienie nabłonka barwnikowego siatkówki
   EN: Detachment of retinal pigment epithelium
 • H35.8 Inne określone zaburzenia siatkówki
  EN: Other specified retinal disorders
 • H35.9 Zaburzenie siatkówki, nieokreślone
  EN: Retinal disorder, unspecified
Powiązane kody: