H33.1 Rozwarstwienie siatkówki i torbiele siatkówki

EN: Retinoschisis and retinal cysts
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
  • Torbiel rąbka zębatego
    EN: Cyst of ora serrata
  • Pasożytnicza torbiel siatkówki BNO
    EN: Parasitic cyst of retina NOS
  • Torbiel rzekoma siatkówki
    EN: Pseudocyst of retina
Powiązane kody: