H30 Zapalenie naczyniówki i siatkówki

EN: Chorioretinal inflammation
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody:
 • B58.0 Okulopatia toksoplazmozowa
  EN: Toxoplasma oculopathy
  • Toksoplazmozowe zapalenie naczyniówki i siatkówki (H32.0*)
   EN: Toxoplasma chorioretinitis (H32.0*)
 • H31.0 Blizny naczyniówki i siatkówki
  EN: Chorioretinal scars
  • Blizny plamki i bieguna tylnego (pozapalne) (pourazowe)
   EN: Macula scars of posterior pole (postinflammatory)(post-traumatic)
  • Retinopatia słoneczna
   EN: Solar retinopathy
 • H32.0 Zapalenie naczyniówki i siatkówki w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
  EN: Chorioretinal inflammation in infectious and parasitic diseases classified elsewhere
  • Zapalenie naczyniówki i siatkówki:
   EN: Chorioretinitis:
   • kiłowe, późne (A52.7†)
    EN: syphilitic, late (A52.7+)
   • toksoplazmozowe (B58.0†)
    EN: toxoplasma (B58.0+)
   • gruźlicze (A18.5†)
    EN: tuberculous (A18.5+)
 • H59.8 Inne pooperacyjne zaburzenia oka i przydatków oka
  EN: Other postprocedural disorders of eye and adnexa
  • Blizny naczyniówki i siatkówki po operacji z powodu odwarstwienia siatkówki
   EN: Chorioretinal scars after surgery for detachment
 • A52.7 Inne postacie kiły późnej objawowej
  EN: Other symptomatic late syphilis
  • Zapalenie kłębuszków nerkowych w przebiegu kiły† (N08.0*)
   EN: Glomerular disease in syphilis+ (N08.0*)
  • Kilak
   EN: Gumma (syphilitic)
  • Kiła późna lub trzeciorzędowa
   EN: Late or tertiary syphilis
  • Kiłowe późne:
   EN: Late syphilitic:
   • zapalenie kaletki maziowej† (M73.1*)
    EN: bursitis+ (M73.1*)
   • zapalenie naczyniówki i siatkówki† (H32.0*)
    EN: chorioretinitis+ (H32.0*)
   • zapalenie twardówki† (H19.0*)
    EN: episcleritis+ (H19.0*)
   • choroby zapalne w obrębie miednicy u kobiet† (N74.2*)
    EN: female pelvic inflammatory disease+ (N74.2*)
   • bielactwo† (L99.8*)
    EN: leukoderma+ (L99.8*)
   • patologie gałki ocznej† NGI (H58.8*)
    EN: oculopathy NEC+ (H58.8*)
   • zapalenie otrzewnej† (K67.2*)
    EN: peritonitis+ (K67.2*)
  • Kiła [o nieokreślonym stopniu zaawansowania]:
   EN: Syphilis [stage unspecified] of:
   • kości† (M90.2*)
    EN: bone+ (M90.2*)
   • wątroby† (K77.0*)
    EN: liver+ (K77.0*)
   • płuc† (J99.8*)
    EN: lung+ (J99.8*)
   • mięśni† (M63.0*)
    EN: muscle+ (M63.0*)
   • błony maziowej† (M68.0*)
    EN: synovium+ (M68.0*)
 • H20.0 Zapalenie ostre i podostre tęczówki i ciała rzęskowego
  EN: Acute and subacute iridocyclitis
  • Zapalenie przedniego odcinka naczyniówki
   EN: Anterior uveitis
  • Zapalenie ciała rzęskowego
   EN: Cyclitis
  • Zapalenie tęczówki
   EN: Iritis
 • H32 Zaburzenia naczyniówki i siatkówki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
  EN: Chorioretinal disorders in diseases classified elsewhere
 • H33.1 Rozwarstwienie siatkówki i torbiele siatkówki
  EN: Retinoschisis and retinal cysts
  • Torbiel rąbka zębatego
   EN: Cyst of ora serrata
  • Pasożytnicza torbiel siatkówki BNO
   EN: Parasitic cyst of retina NOS
  • Torbiel rzekoma siatkówki
   EN: Pseudocyst of retina
 • H32.8 Inne zaburzenia naczyniówki i siatkówki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
  EN: Other chorioretinal disorders in diseases classified elsewhere
 • C69.3 Naczyniówka
  EN: Choroid
 • D31.3 Naczyniówka
  EN: Choroid
 • A18.5 Gruźlica oka
  EN: Tuberculosis of eye
  • Gruźlicze zapalenie:
   EN: Tuberculous:
   • naczyniówki i siatkówki† (H32.0*)
    EN: chorioretinitis+ (H32.0*)
   • blaszki nadtwardówkowej† (H19.0*)
    EN: episcleritis+ (H19.0*)
   • śródmiąższowe rogówki† (H19.2*)
    EN: interstitial keratitis+ (H19.2*)
   • tęczówki i ciała rzęskowego† (H22.0*)
    EN: iridocyclitis+ (H22.0*)
   • rogówki i spojówek (śródmiąższowe) (pryszczykowe)† (H19.2*)
    EN: keratoconjunctivitis (interstitial)(phlyctenular)+ (H19.2*)
 • C69.2 Siatkówka
  EN: Retina
 • D31.2 Siatkówka
  EN: Retina
 • H33 Odwarstwienia i przedarcia siatkówki
  EN: Retinal detachments and breaks
 • H31.3 Wylew krwi i pęknięcie naczyniówki
  EN: Choroidal haemorrhage and rupture
  • Krwotok naczyniówkowy:
   EN: Choroidal haemorrhage:
   • BNO
    EN: NOS
   • wypierający
    EN: expulsive
 • H31.4 Odwarstwienie naczyniówki
  EN: Choroidal detachment
 • H31 Inne patologie naczyniówki
  EN: Other disorders of choroid
 • H31.2 Dziedziczne zwyrodnienie błony naczyniowej
  EN: Hereditary choroidal dystrophy
  • Postępujący zanik naczyniówki
   EN: Choroideremia
  • Zwyrodnienie naczyniówki (centralne siateczkowate) (uogólnione) (okołotarczowe)
   EN: Dystrophy, choroidal (central areolar)(generalized)(peripapillary)
  • Zanik kręty naczyniówki
   EN: Gyrate atrophy, choroid
 • H35.0 Retinopatia nieproliferacyjna i zmiany naczyniowe siatkówki
  EN: Background retinopathy and retinal vascular changes
  • Zmiany w obrazie naczyniowym siatkówki
   EN: Changes in retinal vascular appearance
  • Mikrotętniaki
   EN: Retinal micro-aneurysms
  • Nowotworzenie naczyń
   EN: Retinal neovascularization
  • Zapalenie okołonaczyniowe
   EN: Retinal perivasculitis
  • Żylaki
   EN: Retinal varices
  • Zapalenie osłonek naczyń
   EN: Retinal vascular sheathing
  • Zapalenie naczyń
   EN: Retinal vasculitis
  • Retinopatia:
   EN: Retinopathy:
   • BNO
    EN: NOS
   • plamkowa BNO
    EN: background NOS
   • Coatsa
    EN: Coats
   • wysiękowa
    EN: exudative
   • nadciśnieniowa
    EN: hypertensive