H20.0 Zapalenie ostre i podostre tęczówki i ciała rzęskowego

EN: Acute and subacute iridocyclitis
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
 • Zapalenie przedniego odcinka naczyniówki
  EN: Anterior uveitis
 • Zapalenie ciała rzęskowego
  EN: Cyclitis
 • Zapalenie tęczówki
  EN: Iritis
Powiązane kody:
 • H20.1 Przewlekłe zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego
  EN: Chronic iridocyclitis
 • H20.8 Inne postacie zapalenia tęczówki i ciała rzęskowego
  EN: Other iridocyclitis
 • H22.1 Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
  EN: Iridocyclitis in other diseases classified elsewhere
  • Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego w przebiegu:
   EN: Iridocyclitis in:
   • zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (M45†)
    EN: ankylosing spondylitis (M45+)
   • sarkoidozy (D86.8†)
    EN: sarcoidosis (D86.8+)
 • H21.2 Zwyrodnienie tęczówki i ciała rzęskowego
  EN: Degeneration of iris and ciliary body
  • Zwyrodnienie:
   EN: Degeneration of:
   • tęczówki (barwnikowe)
    EN: iris (pigmentary)
   • brzegu źrenicznego
    EN: pupillary margin
  • Rozwarstwienie tęczówki
   EN: Iridoschisis
  • Zanik tęczówki (samoistny) (postępujący)
   EN: Iris atrophy (essential)(progressive)
  • Torbiel brzegu źrenicznego po stosowaniu miotyków
   EN: Miotic pupillary cyst
  • Przezroczystość tęczówki
   EN: Translucency of iris
 • D86.8 Sarkoidoza innych narządów oraz wielonarządowa
  EN: Sarcoidosis of other and combined sites
  • Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego w sarkoidozie† (H22.1*)
   EN: Iridocyclitis in sarcoidosis+ (H22.1*)
  • Mnogie porażenie nerwów czaszkowych w sarkoidozie† (G53.2*)
   EN: Multiple cranial nerve palsies in sarcoidosis+ (G53.2*)
  • Występujące w przebiegu sarkoidozy:
   EN: Sarcoid:
   • artropatia† (M14.8*)
    EN: arthropathy+ (M14.8*)
   • zapalenie mięśnia sercowego† (I41.8*)
    EN: myocarditis+ (I41.8*)
   • zapalenie mięśni† (M63.3*)
    EN: myositis+ (M63.3*)
  • Zapalenie błony naczyniowej gałki ocznej i przyusznicy [gorączka Heerfordta]
   EN: Uveoparotid fever [Heerfordt]
 • H20.2 Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego spowodowane antygenem soczewkowym
  EN: Lens-induced iridocyclitis
 • H21 Inne patologie tęczówki i ciała rzęskowego
  EN: Other disorders of iris and ciliary body
 • H26.2 Zaćma wikłająca
  EN: Complicated cataract
  • Zaćma w przebiegu przewlekłego zapalenia tęczówki i ciała rzęskowego
   EN: Cataract in chronic iridocyclitis
  • Zaćma w przebiegu chorób gałki ocznej
   EN: Cataract secondary to ocular disorders
  • Zaćmienia plamkowate po ostrym ataku jaskry (podtorebkowe)
   EN: Glaucomatous flecks (subcapsular)
 • H21.5 Inne zrosty i rozerwania tęczówki i ciała rzęskowego
  EN: Other adhesions and disruptions of iris and ciliary body
  • Zrosty w kącie przesączania
   EN: Goniosynechiae
  • Częściowe oderwanie tęczówki u nasady
   EN: Iridodialysis
  • Recesja kąta przesączania
   EN: Recession, chamber angle
  • Zrosty (tęczówki):
   EN: Synechiae (iris):
   • BNO
    EN: NOS
   • przednie
    EN: anterior
   • tylne
    EN: posterior
 • H21.1 Inne zaburzenia naczyniowe tęczówki i ciała rzęskowego
  EN: Other vascular disorders of iris and ciliary body
  • Nowotworzenie naczyń tęczówki lub ciała rzęskowego
   EN: Neovascularization of iris or ciliary body
  • Rozplem naczyń tęczówki
   EN: Rubeosis of iris
 • H21.8 Inne określone choroby tęczówki i ciała rzęskowego
  EN: Other specified disorders of iris and ciliary body
 • H22.0 Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
  EN: Iridocyclitis in infectious and parasitic diseases classified elsewhere
  • Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego:
   EN: Iridocyclitis in:
   • rzeżączkowe (A54.3†)
    EN: gonococcal infection (A54.3+)
   • opryszczkowe [herpes simplex] (B00.5†)
    EN: herpesviral [herpes simplex] infection (B00.5+)
   • kiłowe (wtórne) (A51.4†)
    EN: syphilis (secondary) (A51.4+)
   • gruźlicze (A18.5†)
    EN: tuberculosis (A18.5+)
   • półpaścowe (B02.3†)
    EN: zoster (B02.3+)
 • I33 Ostre i podostre zapalenie wsierdzia
  EN: Acute and subacute endocarditis
 • A51.4 Inne postacie kiły wtórnej
  EN: Other secondary syphilis
  • Kiłowe wtórne:
   EN: Secondary syphilitic:
   • choroby zapalne w obrębie miednicy u kobiet† (N74.2*)
    EN: female pelvic inflammatory disease+ (N74.2*)
   • zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego† (H22.0*)
    EN: iridocyclitis+ (H22.0*)
   • limfadenopatia
    EN: lymphadenopathy
   • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych† (G01*)
    EN: meningitis+ (G01*)
   • zapalenie mięśni† (M63.0*)
    EN: myositis+ (M63.0*)
   • patologie gałki ocznej NGI† (H58.8*)
    EN: oculopathy NEC+ (H58.8*)
   • zapalenie okostnej† (M90.1*)
    EN: periostitis+ (M90.1*)
 • H20.9 Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego, nieokreślone
  EN: Iridocyclitis, unspecified
 • I33.0 Ostre i podostre zakaźne zapalenie wsierdzia
  EN: Acute and subacute infective endocarditis
  • Zapalenie wsierdzia (ostre) (podostre):
   EN: Endocarditis (acute)(subacute):
   • bakteryjne
    EN: bacterial
   • zakaźne BNO
    EN: infective NOS
   • powolne
    EN: lenta
   • złośliwe
    EN: malignant
   • septyczne
    EN: septic
   • wrzodziejące
    EN: ulcerative
 • H65.0 Ostre surowicze zapalenie ucha środkowego
  EN: Acute serous otitis media
  • Ostre i podostre wysiękowe zapalenie ucha środkowego
   EN: Acute and subacute secretory otitis media
 • B00.5 Choroba gałki ocznej wywołana przez wirus opryszczki
  EN: Herpesviral ocular disease
  • Opryszczkowe zapalenie:
   EN: Herpesviral:
   • spojówek† (H13.1*)
    EN: conjunctivitis+ (H13.1*)
   • skóry powiek† (H03.1*)
    EN: dermatitis of eyelid+ (H03.1*)
   • tęczówki i ciała rzęskowego† (H22.0*)
    EN: iridocyclitis+ (H22.0*)
   • tęczówki† (H22.0*)
    EN: iritis+ (H22.0*)
   • rogówki† (H19.1*)
    EN: keratitis+ (H19.1*)
   • rogówki i spojówek† (H19.1*)
    EN: keratoconjunctivitis+ (H19.1*)
   • przedniej części naczyniówki† (H22.0*)
    EN: uveitis, anterior+ (H22.0*)
 • B02.3 Choroba gałki ocznej wywołana przez wirus herpes zoster
  EN: Zoster ocular disease
  • Półpaścowe zapalenie:
   EN: Zoster:
   • powiek† (H03.1*)
    EN: blepharitis+ (H03.1*)
   • spojówek† (H13.1*)
    EN: conjunctivitis+ (H13.1*)
   • tęczówki i ciała rzęskowego† (H22.0*)
    EN: iridocyclitis+ (H22.0*)
   • tęczówki† (H22.0*)
    EN: iritis+ (H22.0*)
   • rogówki† (H19.2*)
    EN: keratitis+ (H19.2*)
   • rogówki i spojówek† (H19.2*)
    EN: keratoconjunctivitis+ (H19.2*)
   • twardówki† (H19.0*)
    EN: scleritis+ (H19.0*)
 • A18.5 Gruźlica oka
  EN: Tuberculosis of eye
  • Gruźlicze zapalenie:
   EN: Tuberculous:
   • naczyniówki i siatkówki† (H32.0*)
    EN: chorioretinitis+ (H32.0*)
   • blaszki nadtwardówkowej† (H19.0*)
    EN: episcleritis+ (H19.0*)
   • śródmiąższowe rogówki† (H19.2*)
    EN: interstitial keratitis+ (H19.2*)
   • tęczówki i ciała rzęskowego† (H22.0*)
    EN: iridocyclitis+ (H22.0*)
   • rogówki i spojówek (śródmiąższowe) (pryszczykowe)† (H19.2*)
    EN: keratoconjunctivitis (interstitial)(phlyctenular)+ (H19.2*)