H30.2 Zapalenie tylnej części ciała rzęskowego

EN: Posterior cyclitis
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
  • Zapalenie części płaskiej ciała rzęskowego
    EN: Pars planitis
Powiązane kody: