H32 Zaburzenia naczyniówki i siatkówki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

EN: Chorioretinal disorders in diseases classified elsewhere
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: