D69.0 Plamica alergiczna

EN: Allergic purpura
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
 • Plamica:
  EN: Purpura:
  • anafilaktyczna
   EN: anaphylactoid
  • Henocha-Schönleina
   EN: Henoch(-Schönlein)
  • niemałopłytkowa:
   EN: nonthrombocytopenic:
   • krwotoczna
    EN: haemorrhagic
   • samoistna
    EN: idiopathic
  • naczyniowa
   EN: vascular
 • Alergiczne zapalenie naczyń
  EN: Vasculitis, allergic
Powiązane kody:
 • D89.1 Krioglobulinemia
  EN: Cryoglobulinaemia
  • Krioglobulinemia:
   EN: Cryoglobulinaemia:
   • samoistna
    EN: essential
   • idiopatyczna
    EN: idiopathic
   • mieszana
    EN: mixed
   • pierwotna
    EN: primary
   • wtórna
    EN: secondary
  • Plamica krioglobulinemiczna
   EN: Cryoglobulinaemic purpura
  • Krioglobulinemiczne zapalenie naczyń
   EN: Cryoglobulinaemic vasculitis
 • K76.4 Plamica wątroby
  EN: Peliosis hepatis
  • Naczyniakowatość wątrobowa
   EN: Hepatic angiomatosis
 • K71.8 Toksyczna choroba wątroby z innymi zaburzeniami wątroby
  EN: Toxic liver disease with other disorders of liver
  • Toksyczne uszkodzenie wątroby z:
   EN: Toxic liver disease with:
   • ogniskowym rozrostem guzowatym
    EN: focal nodular hyperplasia
   • ziarniniakami wątrobowymi
    EN: hepatic granulomas
   • plamicą wątroby
    EN: peliosis hepatis
   • zamknięciem naczyń
    EN: veno-occlusive disease of liver
 • D72.1 Eozynofilia
  EN: Eosinophilia
  • Eozynofilia:
   EN: Eosinophilia:
   • alergiczna
    EN: allergic
   • dziedziczna
    EN: hereditary
 • H01.1 Choroby skóry powiek pochodzenia niezakaźnego
  EN: Noninfectious dermatoses of eyelid
  • Zapalenie skóry:
   EN: Dermatitis:
   • alergiczne
    EN: allergic
   • kontaktowe
    EN: contact
   • wypryskowe
    EN: eczematous
  • Toczeń rumieniowaty krążkowy
   EN: Discoid lupus erythematosus
  • Skóra pergaminowata
   EN: Xeroderma
 • H65.4 Inne przewlekłe, nieropne zapalenie ucha środkowego
  EN: Other chronic nonsuppurative otitis media
  • Zapalenie ucha środkowego, przewlekłe:
   EN: Otitis media, chronic:
   • alergiczne
    EN: allergic
   • wysiękowe
    EN: exudative
   • nieropne BNO
    EN: nonsuppurative NOS
   • surowiczo-śluzowe
    EN: seromucinous
   • z wysiękiem (nieropne)
    EN: with effusion (nonpurulent)
 • H65.9 Nieropne zapalenie ucha środkowego, nieokreślone
  EN: Nonsuppurative otitis media, unspecified
  • Zapalenie ucha środkowego:
   EN: Otitis media:
   • alergiczne
    EN: allergic
   • nieżytowe
    EN: catarrhal
   • wysiękowe
    EN: exudative
   • śluzowe
    EN: mucoid
   • wydzielnicze
    EN: secretory
   • surowiczo-śluzowe
    EN: seromucinous
   • surowicze
    EN: serous
   • przesiękowe
    EN: transudative
   • z wysiękiem (nieropne)
    EN: with effusion (nonpurulent)
 • D69.2 Inna plamica niemałopłytkowa
  EN: Other nonthrombocytopenic purpura
  • Plamica:
   EN: Purpura:
   • BNO
    EN: NOS
   • starcza
    EN: senile
   • prosta
    EN: simplex
 • D69.3 Samoistna plamica małopłytkowa
  EN: Idiopathic thrombocytopenic purpura
  • Zespół Evansa
   EN: Evans' syndrome
 • D89.0 Hipergammaglobulinemia poliklonalna
  EN: Polyclonal hypergammaglobulinaemia
  • Łagodna plamica hipergammaglobulinemiczna
   EN: Benign hypergammaglobulinaemic purpura
  • Gammapatia poliklonalna BNO
   EN: Polyclonal gammopathy NOS
 • N08.2 Zaburzenia kłębuszków nerkowych w chorobach krwi i w zaburzeniach o podłożu immunologicznym
  EN: Glomerular disorders in blood diseases and disorders involving the immune mechanism
  • Zaburzenia kłębuszków nerkowych w przebiegu:
   EN: Glomerular disorders in:
   • krioglobulinemii (D89.1†)
    EN: cryoglobulinaemia (D89.1+)
   • rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego [zespołu odwłóknienia] (D65†)
    EN: disseminated intravascular coagulation [defibrination syndrome] (D65+)
   • zespołu hemolityczno-mocznicowego (D59.3†)
    EN: haemolytic-uraemic syndrome (D59.3+)
   • plamicy Henocha(-Schönleina) (D69.0†)
    EN: Henoch(-Schönlein) purpura (D69.0+)
   • sierpowatokrwinkowości (D57.–†)
    EN: sickle-cell disorders (D57.-+)
 • M31.1 Zakrzepowa mikroangiopatia
  EN: Thrombotic microangiopathy
  • Zakrzepowa plamica małopłytkowa
   EN: Thrombotic thrombocytopenic purpura
 • L50.0 Pokrzywka alergiczna
  EN: Allergic urticaria
 • Z01.5 Diagnostyczne testy skórne i uczuleniowe
  EN: Diagnostic skin and sensitization tests
  • Testy alergiczne
   EN: Allergy tests
  • Testy skórne w kierunku:
   EN: Skin tests for:
   • chorób bakteryjnych
    EN: bacterial disease
   • nadwrażliwości
    EN: hypersensitivity
 • T78.2 Wstrząs anafilaktyczny, nieokreślony
  EN: Anaphylactic shock, unspecified
  • Wstrząs alergiczny
   EN: Allergic shock
  • Reakcja anafilaktyczna
   EN: Anaphylactic reaction
  • Anafilaksja
   EN: Anaphylaxis
 • T88.7 Nieokreślone działanie niepożądane leku lub środka farmakologicznego
  EN: Unspecified adverse effect of drug or medicament
  • Działanie niepożądane prawidłowo zastosowanego leku lub środka farmakologicznego
   EN: Adverse effect of
  • Reakcja alergiczna
   EN: Allergic reaction to
  • Nadwrażliwość
   EN: Hypersensitivity to
  • Idiosynkrazja
   EN: Idiosyncracy to
  • Nadwrażliwość BNO
   EN: Drug hypersensitivity NOS
  • Reakcja BNO
   EN: Drug reaction NOS
 • J45.0 Astma oskrzelowa w głównej mierze z przyczyn alergicznych
  EN: Predominantly allergic asthma
  • Alergiczne zapalenie:
   EN: Allergic:
   • oskrzeli BNO
    EN: bronchitis NOS
   • błony śluzowej nosa z astmą
    EN: rhinitis with asthma
  • Astma atopowa
   EN: Atopic asthma
  • Astma alergiczna zewnątrzpochodna
   EN: Extrinsic allergic asthma
  • Katar sienny z astmą
   EN: Hay fever with asthma
 • N08.5 Zaburzenia kłębuszków nerkowych w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej
  EN: Glomerular disorders in systemic connective tissue disorders
  • Zaburzenia kłębuszków nerkowych w przebiegu:
   EN: Glomerular disorders in:
   • zespołu Goodpasture’a (M31.0†)
    EN: Goodpasture's syndrome (M31.0+)
   • mikroskopowego zapalenia wielonaczyniowego (M31.7†)
    EN: microscopic polyangiitis (M31.7+)
   • tocznia rumieniowatego układowego (M32.1†)
    EN: systemic lupus erythematosus (M32.1+)
   • zakrzepowej plamicy małopłytkowej (M31.1†)
    EN: thrombotic thrombocytopenic purpura (M31.1+)
   • ziarniniakowatości Wegenera (M31.3†)
    EN: Wegener's granulomatosis (M31.3+)
 • M13.8 Inne określone zapalenie stawu
  EN: Other specified arthritis
  • Alergiczne zapalenie stawu
   EN: Allergic arthritis
 • T78.4 Alergia, nieokreślona
  EN: Allergy, unspecified
  • Odczyn alergiczny BNO
   EN: Allergic reaction NOS
  • Nadwrażliwość BNO
   EN: Hypersensitivity NOS
  • Idiosynkrazja BNO
   EN: Idiosyncracy NOS